Ankieta dla uczniów klasy IV
Opracował zespół (R. Porzak, K. Ostraszewski, J. Pyżalski, J. Kołodziejczyk, G. Kata)
Ankieta została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Masz Szansę” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „System Oddziaływań Profilaktycznych w Polsce - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali”

Ankieta zmodyfikowana została dla potrzeb diagnozy w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach.

Prosimy Cię o udział w badaniach, które posłużą do oceny aktualnej sytuacji uczniów w naszej szkole.
Udzielaj szczerych odpowiedzi i pisz tylko to, co czujesz i myślisz (a nie to, co myślą inni lub co wypada napisać). Prosimy, pracuj samodzielnie. Pamiętaj, to nie klasówka. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi.
Dla nas jest bardzo ważne, abyś na pytania odpowiadał/a z namysłem i tak szczerze, jak to jest możliwe.

Twoje odpowiedzi są poufne, posłużą do przygotowania zbiorczego opracowania wyników i nie będą nigdy nikomu przekazane w formie umożliwiającej zidentyfikowanie Ciebie.

Nigdy nikomu nie ujawnimy Twoich indywidualnych odpowiedzi.


Przeczytaj instrukcję i dokładnie wypełnij ankietę:
Pytania odnoszą się do ostatniego roku szkolnego.
Zachowuj kolejność w odpowiadaniu na pytania.
Dokładnie czytaj pytania.
Na pytania należy odpowiadać zaznaczając pole przy wybranej odpowiedzi.
Odpowiadaj na każde pytanie.
W razie potrzeby podnieś rękę, a osoba prowadząca badanie udzieli Ci wyjaśnień.

Ankieta składa się z 21 pytań.
1. Jesteś: *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:
2. Obecnie mieszkasz (zaznacz lub wpisz właściwą odpowiedź): *
3. Jaka jest Twoja aktualna sytuacja rodzinna (zaznacz lub wpisz właściwą odpowiedź): *
W przypadku kategorii "inna", napisz jaka w wykropkowanym miejscu.
4. Czy masz rodzeństwo? Zaznacz jedną odpowiedź: *
5. Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, na ile jesteś zadowolona/zadowolony z: *
bardzo zadowolony
trochę zadowolony, a trochę niezadowolony
bardzo niezadowolony
swojej pozycji w klasie/szkole
kontaktów z rodzicami
kontaktów z kolegami
kontaktów z nauczycielami
sposobu spędzania wolnego czasu
swojego wyglądu
swojego zdrowia
możliwości rozwoju swoich zainteresowań
6. W jakich sytuacjach i jak często masz kontakt z rodzicami? Zaznacz przy każdym wierszu? *
nigdy
kilka razy w miesiącu
kilka razy w tygodniu
codziennie
spędzam czas poza domem wspólnie z rodzicami
rozmawiam z rodzicami o szkole i ocenach
rozmawiam z rodzicami o innych moich sprawach
wspólnie z rodzicami uprawiam sport lub inne ulubione zajęcia
pomagam rodzicom w ważnych sprawach domowych
7. Ile czasu przeciętnie w TYGODNIU poza zajęciami w szkole poświęcasz na: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
0 - nie zajmuję się tym
mniej niż jedną godzinę
1 - 3 godziny
4 lub więcej godzin
odrabianie lekcji i przygotowywanie się do lekcji
pozaszkolną naukę języków obcych
uprawianie sportu w klubie/sekcji
własną aktywność sportową (pływanie, rower, grę w piłkę itp.)
malowanie, pisanie, śpiewanie lub granie, taniec, fotografowanie itp.
zbiórki harcerskie
spotkanie grup kościelnych
chodzenie na filmy, koncerty, spektakle, wystawy, itp.
czytanie książek
granie w gry (komputer, konsola), rozrywkowe korzystanie z internetu
oglądanie filmów z internetu, wideo lub TV
spotkania z przyjaciółmi, koleżankami, kolegami
chodzenie po sklepach, pobyt w centrach handlowo - rozrywkowych
8. Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, jak często Twoi rodzice lub opiekunowie: *
nigdy
czasami
zawsze
przed Twoim wyjściem z domu pytają, z kim się masz spotkać
pytają sprawdzają, na co wydajesz pieniądze
pytają o wspólne plany z przyjaciółmi
pytają dokąd idziesz, gdy wychodzisz z domu
pytają, co robisz i gdzie przebywasz po szkole
9. Na ile prawdziwe dla Ciebie są poniższe stwierdzenia: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
całkowicie nieprawdziwe
trochę prawdziwe, trochę nie
całkowicie prawdziwe
lubię moją klasę
lubię większość nauczycieli, którzy mnie uczą
lubię moją szkołę
10. Na ile prawdziwe dla Ciebie są poniższe stwierdzenia: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
całkowicie nieprawdziwe
trochę prawdziwe, trochę nie
całkowicie prawdziwe
obowiązki szkolne są dla mnie bardzo ważne
nauka w szkole jest mi potrzebna, żeby lepiej zrozumieć świat
nauka w szkole pomoże mi osiągnąć mój wymarzony zawód
jeśli chcę osiągnąć dobry zawód to muszę się dobrze uczyć
11. Które z poniższych doświadczeń w kontaktach z kolegami/koleżankami ze szkoły są Ci najbliższe? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych
12. Pomyśl o uczennicach i uczniach z Twojej obecnej klasy. Przeczytaj poniższe pytania i zaznacz, jak wiele jest w klasie osób, które: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
nie ma takiej osoby
jedna osoba
mniejszość
większość lub prawie wszyscy
pożyczają Ci potrzebne rzeczy, np. zeszyty, książki, długopis, gdy tego potrzebujesz
zapraszają Cię, gdy robią coś wspólnie podczas przerwy/po szkole
zapraszają Cię na urodziny/imprezy, które organizują
pomagają Ci/ pocieszają Cię, kiedy masz problem
cieszą się razem z Tobą, kiedy coś Ci się uda
13. W jakim stopniu wychowawca Twojej klasy: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
w ogóle
w bardzo małym stopniu
trochę
w dużym stopniu
w bardzo dużym stopniu
zachęca Cię i dodaje Ci otuchy, kiedy tego potrzebujesz
troszczy się o Ciebie
służy pożyteczna informacją i radą, kiedy tego potrzebujesz
wysłucha Cię, gdy potrzebujesz porozmawiać o sprawach ważnych dla Ciebie
mówi rzeczy, które dodają Ci pewności siebie
14. Czy większość nauczycieli Twojej klasy: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji
zupełnie tak nie jest
trochę tak jest, a trochę nie
jest tak w pełni
poświęca więcej uwagi dobrym uczniom
lepiej traktuje uczniów lepiej się uczących
zwraca uwagę przede wszystkim na oceny
dba, żebyśmy rozumieli to, czego się uczymy
wierzy, że każdy może nauczyć się tego, czego się uczymy
wierzy, że na popełnionych błędach możemy się uczyć
15. Jak często w poprzednim roku szkolnym lub w całym życiu zdarzyło się, że *
nigdy
raz
kilka razy
codziennie
przeglądałeś coś w internecie razem z rodzicami
poszukiwałeś w internecie informacji/materiałów do szkoły
szukałeś w internecie gotowych prac domowych/rozwiązań zadań/ prezentacji itp.
spędzałeś w internecie więcej czasu, niż planowałeś
zaniedbywałeś sprawy szkolne z powodu internetu
nie wysypiałeś się z powodu zajmowania się internetem
podawałeś swoje osobiste dane komuś znanemu tylko przez internet
przedstawiałeś się w internecie jako inna osoba, niż w rzeczywistości
16. Jak często widzisz, że ktoś w Twojej rodzinie: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji.
nigdy
widziałem to raz w życiu
widziałem to kilka razy
codziennie
pali tytoń
pije alkohol
wyzywa kogoś
bije kogoś
złości się na kogoś
kłóci się z kimś
17. Dręczenie polega na tym, że jeden uczeń/jedna uczennica lub grupa w szkole przez dłuższy czas robi innemu uczniowi/ innej uczennicy bardzo przykre rzeczy (bije, przezywa, obgaduje, wyklucza z grupy). Taka uczennica/ taki uczeń ma spore trudności, żeby się obronić przed tymi, którzy robią mu przykrości. Nie liczą się jako dręczenie rzadkie sytuacje, kiedy ktoś się pokłóci w klasie. Pomyśl o poprzednim roku szkolnym i zaznacz jak często w tym czasie: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji.
ani razu
1 raz
2 razy
3 razy i więcej
inni dręczyli Ciebie
ty dręczyłeś inne osoby w szkole
18. Pomyśl o poprzednim roku szkolnym i zaznacz, czy i jak często zdarzyło Ci się, ze inni uczniowie Ci to zrobili (zaznacz w każdym wierszu jedną odpowiedź):
nie zdarzyło mi się w ostatnim roku szkolnym
raz lub kilka razy ostatnim roku szkolnym
raz lub kilka razy dziennie
komentowali moje wypowiedzi na forum internetowym, żeby mnie ośmieszyć/ sprawić przykrość/ wystraszyć
wysyłali do mnie SMS-y, żeby mnie ośmieszyć/ sprawić przykrość/ wystraszyć
wyzywali mnie rozmawiając na czacie/ w portalu społecznościowym
publikowali lub rozsyłali ośmieszające mnie zdjęcia lub filmy
wysyłali mi wiadomości przez komunikator (np. Messenger) aby mnie obrazić/ wystraszyć
celowo wykluczyli mnie lub nie dopuścili do grona znajomych w internecie, żeby mi dokuczyć
19. Jak często zdarza Ci się, ze ktoś tak Cię traktuje? (zaznacz w każdym wierszu jedną odpowiedź):
nigdy
raz lub kilka razy
codziennie
złośliwie ośmiesza przed innymi
wulgarnie się odzywa
celowo, poważnie grozi, nie dla żartu
zmusza do oddania pieniędzy lub jakichś innych przedmiotów
celowo, mocno uderza lub szarpie, nie dla żartu
mocno bije
20. Kto stosuje wobec Ciebie agresję lub przemoc? Zaznacz w każdym wierszu jak często ta osoba zrobiła Ci cokolwiek wymienionego w poprzednim pytaniu:
nigdy
raz lub kilka razy
codziennie
młodszy uczeń
rówieśnik
starszy uczeń
rodzic
nauczyciel
obcy dorosły
21. Opisz zajęcia pozalekcyjne w Twojej szkole lub okolicy (zaznacz każdy punkt, który Ciebie dotyczy):
brałem w nich udział
nie chciałem uczestniczyć
chciałbym uczestniczyć, gdyby były organizowane
sportowe
turystyczne
artystyczne
językowe
informatyczne
harcerskie
grupy kościelne
Submit
This form was created inside of Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach. Report Abuse