XIV RAJD PAPIESKI IM. JANA PAWŁA II - OPIEKUNOWIE
Zapisy na prowadzących lub zamykających grupy podczas XIV Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II

2 trasy do wyboru:
- KRÓTSZA - ok. 20 km – dedykowana rodzinom z dziećmi oraz okazjonalnym rowerzystom
- KLASYCZNA - ok. 33 km – trasa dłuższa i nieco trudniejsza

W tygodniu przed Rajdem przewidujemy objazd trasy w godzinach popołudniowych.
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Nr kontaktowy *
Your answer
Funkcja *
Trasa *
Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu XIV Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II *
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu "XIV Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II", a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2. Oświadczam, iż biorę udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego biegu, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w " XIV. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu "XIV Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II", a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 3. Oświadczam, iż biorę udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego biegu, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w " XIV Rybnickim Rajdzie Rowerowym im. Jana Pawła II ", jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach. 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora " XIV Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II " (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem " XIV Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II ". Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tego Rajdu. *
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora " XIV Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II " (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji " XIV Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II ", 8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o " XIV Rybnickim Rajdzie Rowerowym im. Jana Pawła II".
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” świadczonych przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy