Bananfluers genetik: fra fæno – til genotype

Bananfluers genetik: fra fæno – til genotype


Fag: Biologi
Arrangør: FaDB kurser, Christian Rix, Svend Erik Nielsen & Ole Kunnerup.
Titel: Bananfluers genetik: fra fæno -til gentype
Tid: 25.-26. november 2014.
Sted: Aarhus Universitet
Deltagerantal: 12.
Undervisere: Seniorforsker Jesper Givskov Sørensen og Jørgen Bundgaard, Afd for institut for Bioscience- Genetik, økologi og evolution.

Pris: Kr. 2.800, ibcl. Forplejning, men excl. Overnatning.
Ikke medlem af FDB 3.800,-
Tilmelding: www.Biofag.dk
Tilmeldingsfrist: 31.10.2014, først til mølle princippet.


Indhold:

Kursets formål er at skabe de nødvendige forudsætninger for at foretage genetiske forsøg med bananfluer i gymnasiet. På kurset vil vi som udgangspunkt arbejde med klassisk bananflue genetik, herunder mendelsk nedarvning af en eller flere egenskaber, kønsbundne egenskaber, epistasi samt klassisk populations genetik (Hardy-Weinberg) og Chi2 test. Vi udleverer en grundig forsøgsvejledning samt en vejledning til hvordan man bestiller fluer, fodrer og opformerer dem mv.

Da Mendel fremsatte sine teorier om nedarvning, vidste han intet om gener, kromosomer eller celledeling. Nedarvning hos levende organismer med kønnet formering kan altså forstås uden at kende til det genetiske materiale. Med genteknologien er det muligt at eftervise den klassiske nedarvningsteori, og kurset vil også omhandle hvordan bananflueforsøg kan tages til et nyt niveau ved at lave genotypebestemmelser på fluerne (vha PCR teknikken).

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question