PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIẢNG VIÊN VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học các ngành Sư phạm ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Thầy/Cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới thực trạng đào tạo Sư phạm ngoại ngữ tại Quý trường. Mọi ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Thầy/Cô!

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại.".

  Phần 1. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  Các thông tin cá nhân chỉ nhằm mục đích theo dõi số lượng tham gia khảo sát của từng đơn vị. Chúng tôi cam kết sẽ cắt bỏ hoàn toàn phần này trước khi xử lý số liệu, vì thế sẽ không có bất cứ thông tin cá nhân cụ thể nào xuất hiện trong báo cáo khoa học.
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 2. NHẬN XÉT VỀ QUY MÔ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 3 – NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

  A – CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Thầy/Cô được phổ biến và hiểu rõ về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
  Thầy/Cô được phổ biến và hiểu rõ về nội dung của chương trình đào tạo.
  Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng chuẩn đầu ra, có mục tiêu rõ ràng.
  Chuẩn đầu ra có nội dung phù hợp với nhu cầu xã hội.
  Giảng viên và sinh viên được tham gia góp ý nội dung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.
  Nhà tuyển dụng được tham gia góp ý nội dung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.
  Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo được công bố công khai tới đội ngũ giảng viên, sinh viên của trường.
  Nội dung của chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo được định kì rà soát và cập nhật cho phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.
  Thầy cô hài lòng với nội dung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành Sư phạm ngoại ngữ.
  Chuẩn đầu ra gồm những mô tả cụ thể về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất thái độ, vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.
  Chuẩn đầu ra có quy định cụ thể chuẩn năng lực ngoại ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết) cần đạt của người học khi hoàn thành chương trình (theo Khung tham chiếu chung châu Âu hoặc Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN).
  Chuẩn đầu ra yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có hiểu biết và đạt các tiêu chuẩn về nghề nghiệp dành cho giáo viên ngoại ngữ.
  Nội dung của chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và trình độ của sinh viên.
  Chương trình đào tạo có cấu trúc và khối lượng tín chỉ phù hợp với chuẩn đầu ra đã công bố.
  Số tín chỉ và thời lượng giờ dạy các học phần thực hành tiếng đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ cho người học theo quy định.
  Chương trình đào tạo có cho phép sử dụng các bài thi Quốc tế để xác định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ (4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết).
  Chương trình đào tạo có cho phép sử dụng các bài thi trong nước để xác định chuẩn đầu ra năng lực thực hành tiếng (4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết).
  Chương trình đào tạo giúp người học nắm vững các kiến thức về hệ thống ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng).
  Chương trình đào tạo giúp người học có những hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người của ngôn ngữ đích đang theo học.
  Chương trình đào tạo có các học phần đảm bảo người học đạt được những năng lực nghiệp vụ sư phạm cần thiết để giảng dạy ngoại ngữ.
  Chương trình đào tạo có những nội dung giúp người học hiểu biết về tâm lý học sinh.
  Chương trình đào tạo có những nội dung giúp người học hiểu về quá trình thụ đắc ngôn ngữ của học sinh.
  Nội dung về kiểm tra đánh giá ngoại ngữ được thiết kế thành một học phần độc lập trong chương trình đào tạo.
  Người học được cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kiểm tra đánh giá, được thực hành thiết kế và chấm các dạng bài thi.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  B – ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

  Thầy/Cô được Khoa công bố nội dung đề cương từng học phần môn học mà mình tham gia giảng dạy
  Thầy/Cô tham gia biên soạn đề cương các học phần mình giảng dạy
  Thầy/Cô tham gia góp ý đề cương các học phần mình giảng dạy
  Nội dung đề cương được Bộ môn/Tổ bộ môn trao đổi, thảo luận góp ý trước khi nghiệm thu và ban hành
  Sinh viên được công bố nội dung đề cương tất cả các học phần trong CTĐT
  Các học phần trong chương trình đào tạo có mối liên hệ với nhau và đều góp phần giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT
  Đề cương có công bố Mục tiêu chung của học phần
  Đề cương có công bố Mục tiêu chi tiết hay còn gọi là Chuẩn đầu ra của học phần
  Chuẩn đầu ra của học phần có mối liên hệ với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
  Chuẩn đầu ra các học phần thực hành tiếng quy định cụ thể năng lực ngoại ngữ cần đạt sau khi kết thúc học phần theo Khung tham chiếu chung Châu Âu hoặc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  Đề cương bao gồm Nội dung và phân bổ nội dung chi tiết của học phần
  Đề cương có định hướng/gợi ý về phương pháp dạy học và các hình thức tổ chức các hoạt động dạy học
  Đề cương có định hướng/gợi ý phương pháp và các hoạt động kiểm tra đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra học phần
  Đề cương các học phần trong chương trình đào tạo sư phạm ngoại ngữ có quy định cụ thể tài liệu dạy-học, tài liệu tham khảo
  Please enter one response per row
  This is a required question

  C –GIÁO TRÌNH HỌC LIỆU

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Giáo trình, tài liệu dạy-học được hội đồng chuyên môn của khoa đánh giá, lựa chọn trước khi đưa vào sử dụng chính thức.
  Giáo trình, tài liệu dạy-học được thiết kế khoa học, hợp lí.
  Giáo trình, tài liệu dạy-học phù hợp với mục tiêu chung và nội dung chương trình đào tạo.
  Giáo trình, tài liệu dạy-học đang sử dụng phù hợp với mục tiêu môn học.
  Giáo trình, tài liệu dạy-học được đánh giá định kỳ về tính hiệu quả và cập nhật, điều chỉnh định kỳ về nội dung.
  Giáo trình, tài liệu dạy-học góp phần vào việc đạt chuẩn đầu ra học phần cho người học.
  Nội dung của giáo trình phù hợp với trình độ người học.
  Giáo trình, tài liệu dạy-học hướng tới phương pháp dạy học tiên tiến, theo đường hướng hình thành và phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động của người học.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  D – PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Các hoạt động dạy và học được tổ chức có chiến lược rõ ràng, bám sát chuẩn đầu ra.
  Các hoạt động dạy và học giúp người học hình thành và phát triển đồng đều các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc, Viết).
  Các hoạt động dạy và học giúp người học chủ động tiếp cận các kiến thức về văn hóa, đất nước, con người của ngoại ngữ.
  Các hoạt động dạy và học giúp người học phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy.
  Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các phương pháp học tập ngoại ngữ tích cực, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học.
  Các hoạt động dạy và học được tổ chức linh hoạt, kết hợp nhiều hình thức khác nhau.
  Số giờ tổ chức dạy học trên lớp đảm bảo đủ thời lượng giúp người học đạt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ.
  Quan tâm đến phát triển kỹ năng diễn đạt và tư duy logic của sinh viên.
  Học phần thực tập được thiết kế với thời lượng đủ để người học tham gia các hoạt động tại trường phổ thông, sẵn sàng cho việc giảng dạy ngay sau khi tốt nghiệp.
  Học phần thực tập có hình thức tổ chức phù hợp, giúp người học hiểu và trải nghiệm các hoạt động dạy học tại trường phổ thông.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  E – PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về tiêu chí kiểm tra – đánh giá và ma trận kiến thức của môn học.
  Thầy/Cô sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập khác nhau để tăng độ chính xác trong đánh giá.
  Nội dung các bài kiểm tra bám sát ma trận kiến thức và chuẩn đầu ra của môn học.
  Các câu hỏi trong bài kiểm tra có tiêu chí đánh giá, thang điểm, trọng số rõ ràng, phù hợp.
  Các bài kiểm tra đo được năng lực, kiến thức, kĩ năng cần đánh giá ở sinh viên.
  Nội dung các bài kiểm tra có mức độ khó phù hợp với năng lực của sinh viên.
  Thầy/Cô chấm điểm các bài kiểm tra dựa trên các tiêu chí đánh giá, thang điểm, trọng số trong đáp án.
  Thầy/Cô thường xuyên cung cấp phản hồi đối với kết quả các bài thi kiểm tra của sinh viên.
  Thầy/Cô thường xuyên sử dụng số liệu thống kê mô tả để xem xét chất lượng các bài kiểm tra.
  Thầy/Cô có những điều chỉnh khác nhau ở những lớp học khác nhau sau khi có kết quả thi, kiểm tra
  Công tác thi được tổ chức nghiêm túc, công bằng, đúng quy định.
  Sinh viên vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  F – ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Thầy/Cô tốt nghiệp đúng chuyên ngành Sư phạm ngoại ngữ.
  Thầy/Cô được định kỳ tham gia các khóa/đợt tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá trong giáo dục ngoại ngữ.
  Thầy/Cô được phổ biến, bồi dưỡng để hiểu về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Khung năng lực giáo viên tiếng Anh.
  CTĐT Sư phạm ngoại ngữ của trường thầy/cô có giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy.
  Thầy/Cô luôn quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến chất lượng dạy học.
  Thầy/Cô luôn hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học hàng năm.
  Nhà trường có chính sách hỗ trợ, khuyến khích giáo viên trong việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ, chuẩn năng lực nghề nghiệp cũng như có chế tài đối với những giảng viên không đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ.
  Thầy cô nhận được Phiếu ý kiến phản hồi của người học sau khi kết thúc môn học.
  Please enter one response per row

  G – NGƯỜI HỌC

  Thầy/Cô hài lòng với trình độ đầu vào của người học.
  Người học được thông tin đầy đủ về chương trình đào tạo, vị trí việc làm của ngành học.
  Người học nắm rõ những yêu cầu trong chuẩn đầu ra của CTĐT (gồm chuẩn năng lực ngoại ngữ, năng lực nghiệp vụ sư phạm, các năng lực chuyên môn khác).
  Người học có động cơ học tập rõ ràng, tích cực.
  Người học tham gia các hoạt động dạy-học một cách chủ động, sáng tạo.
  Người học được tham gia đóng góp ý kiến về giảng viên và chất lượng môn học.
  Nhà trường định kỳ tiến hành khảo sát tình trạng việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.
  Please enter one response per row

  H – CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ DẠY HỌC

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Thầy/Cô!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Nếu bạn nộp được phiếu thì trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại". - Nếu chưa nộp được phiếu, thì phải xem lại từ đầu đến cuối phiếu, để trả lời tất các các câu bắt buộc (được bao quanh bởi khung màu đỏ), sau đó lại bấm vào "GỬI"