เรียนรู้จากคลิป
ให้นักเรียนคลิกเลือกวิดีโอที่สนใจแล้วสรุปข้อมูลตามข้อคำถามลงในสมุดและลงในโปรแกรมที่กำหนด
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ชุดที่ 1
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ชุดที่ 2
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ชุดที่ 3
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ชุดที่ 4
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy