COMBAT RACE 2016. ENTRY

Mjesto održavanja utrke su polja i šumarci oko naselja Jagodnjak, te izletište Gmajna sa jezercom.
Staza je dugačka 6 500 metara sa 12 prepreka koje se moraju prijeći. Na svakoj prepreci će biti suci koji će pratiti savladavanje prepreka.
Senior Extreme kategorija trči dva kruga i ima ukupno 24 prepreke na 13 km stazi.
Staza će biti obilježena crveno bijelim trakicama!
Do podne su kvalifikacije od 09,00 sati, a finalna utrka je u 17,00 sati.
Proglašenje pobjednika je u 19,00 sati.
Utrka Kids kategorije je između 14 i 16 sati i za njih je predviđena staza od 1 km i 5 prepreka.


Race location: fields and woods around the village of Jagodnjak, and resort Gmajna with a small lake.
The track is 6500 meters long with 12 obstacles to cross. At each obstacle will be the judges who will follow overcoming obstacles.
Senior Extreme run two laps, a total 13 km with 24 obstacles.
The route will be marked with red and white stripes!
By midday the qualifications of 09.00 hours, and the final race is at 17:00.
Announcement of the winners is at 19.00.
Race Kids category is between 14 and 16 hours and for them is a path of 1 km and 5 obstacles.
Kraj razgovora

  Captionless Image
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question