Inizjamed: Poetry on Film 2019
Issottometti d-dettalji u l-proposta tiegħek permezz ta' din il-formola.
DETTALJI TAL-APPLIKANT/A
Jekk se tapplikaw bħala tim, il-proposta trid titressaq minn rappreżentant individwali, iżda l-applikazzjoni għandha tinkludi l-firem tal-membri kollha kkonfermati tat-tim sad-data tat-tressiq tal-proposta. Din is-sejħa għal proposti hija indirizzata lil ċittadini ta' Malta u/jew lil min għandu permess ta' residenza fil-Gżejjer Maltin. Jekk tkunu qegħdin tapplikaw bħala tim, ir-rappreżentant li jressaq il-proposta f'isem it-tim biss irid ikun ċittadin Malti jew resident f'Malta.
Isem u kunjom l-applikant/a. *
Your answer
Isem l-organizzazzjoni/il-kumpanija (jekk applikabbli).
Your answer
Jekk qed tapplika f’isem organizzazzjoni, jekk jogħġbok agħti l-profil tagħha.
Your answer
In-numru tal-karta tal-identità tal-applikant/a. *
Your answer
Indirizz postali tal-applikant/a. *
Your answer
Numru tat-telefon fiss.
Your answer
Numru tal-mowbajl. *
Your answer
Indirizz elettroniku. *
Your answer
Inti/l-organizzazzjoni tiegħek, ingħatajtu fondi mill-programm Poetry on Film fil-passat? *
Jekk iva, liema kien il-film?
Your answer
Ġieli ngħatajt fondi pubbliċi fil-passat? *
DETTALJI TAL-PROĠETT
Liema hi l-poeżija li se taħdem fuqha? *
Sinopsi tal-film. (150 kelma) *
Your answer
Kunċett artistiku: Spjega l-viżjoni artistika. (250 kelma) *
Your answer
Nota minn min se jidderieġi: għaliex trid tagħmel dan il-film? (150 kelma) *
Your answer
Il-film kif se jingaġġa mal-poeżija? (150 kelma) *
Your answer
Kif se jkunu inkorporati s-sottotitoli u t-test tal-poeżija? (150 kelma) *
Your answer
Stima tat-tul tal-film. (4-10 min) *
Your answer
Għandek l-intenzjoni li tagħmel kuntatt mal-poeta? *
Jekk iva, se tkun inkorporata intervista fil-film? *
Għandek ħsieb fuq min se jaqra l-poeżija? Jekk iva, min? *
Your answer
Se tikkollabora ma' nies oħra fuq dan il-proġett? Jekk iva, min? *
Your answer
L-IMMANIĠĠJAR TAL-PROĠETT
Agħti pjan li jispjega kif se timplimenta l-proġett minn issa sa Awwissu 2019. *
Your answer
X'inhuma r-riskji possibilment involuti? Għandek pjan ta’ kontinġenza? (150 kelma) *
Your answer
FINANZI
L-għotja sħiħa mingħand Inizjamed hi ta' €3,000 li tinkludi l-VAT u kull taxxa oħra u/jew ħlas amministrattiv ieħor.

B'din is-somma ma jistax jinxtara apparat għajr props u kostumi li jkun hemm bżonn.

L-ammont jingħata fi tliet partijiet: mal-preżentazzjoni ta' dokumenti li juru l-andament tal-produzzjoni (50%), malli jkunu lesti l-film u t-trailer (30%) u mar-rapport finali (20%). Ara l-linji gwida għal iktar dettalji.

NB: Inti obbligat li tkopri l-produzzjoni b'assigurazzjoni ta' responsabbiltà ċivili (terzi persuni).

Agħti l-punti prinċipali tal-baġit.
Your answer
HEMŻIET
Ibgħat dawn id-dokumenti lil film@inizjamed.org. Jekk id-daqs jeċċedi l-10MB, jekk jogħġbok ibgħat id-dokumenti permezz tal-WeTransfer
Ċekkjatur
DIKJARAZZJONI
Bit-tqegħid ta' ismek u n-numru tal-karta tal-identità tiegħek hawn taħt tikkonferma li, sa fejn taf int, l-informazzjoni kollha inkluża f’din l-applikazzjoni u l-hemżiet li se tibgħat f'ittre huma korretti.

Tiddikjara wkoll li rajt il-filmat ta' Dr Immanuel Mifsud, li qrajt il-linji gwida u li taċċetta l-kundizzjonijiet u l-proċess stipulat mill-istess document.

Isem u kunjom *
Your answer
Numru tal-karta tal-identità *
Your answer
ŻOMM KUNTATT
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service