EV100 "Igal lapsel oma pill" ELEKTROONILINE TAOTLUSVORM
Taotluste esitamise periood on 1. veebruar - 20. märts 2018.

Hea taotleja!
Palume hoolikalt täita see elektrooniline taotlusvorm. Esitatud taotlus on aluseks toetuste eraldamise üle otsustamisel.
Taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt.

- Taotluse täitmisel kinnitab taotleja, et on tutvunud dokumendiga "Projekti tingimused ja läbiviimise kord 2018" https://www.ev100.ee/sites/default/files/ilop_projekti_tingimused_ja_labiviimise_kord_2018.pdf;
- Taotluse täitmiseks on vajalik hinnapakkumiste olemasolu. Nõutud on kaks hinnapakkumist ühe pilli kohta;
- Ühel taotlejal on võimalik taotleda rahastust kuni 4 pilli ostmiseks. Taotluses sisestada hangitavad pillid prioriteetsuse järjekorras nii, et esimesena sisestatud pill on taotleja jaoks kõige prioriteetsem;
- Taotleja kinnitab, et kõik esitatud andmed on tõesed. Taotluses valede andmete esitamine võib olla aluseks eraldatud toetuse tagasinõudmiseks.

Taotluse esitamisel saadetakse Teie e-maili aadressile automaatne kinnituskiri koos Teie esitatud taotlusega.

NB! Taotlusvormi ei ole võimalik poole täitmise pealt salvestada. See tähendab, et sulgedes taotlusvormi akna enne taotluse esitamist, tuleb hiljem taotlusvormi täitmist uuesti algusest peale alustada.
Taotlusvormis esitatavate küsimustega on võimalik tutvuda ka siin: https://www.ev100.ee/sites/default/files/taotlusvormi_naidis_2018_1.pdf, kuid taotluse saate sisestada vaid selles elektroonilises keskkonnas.

Komisjon teeb otsused toetuste eraldamise kohta hiljemalt 13. aprill 2018. Tulemused saadetakse taotluse esitajate e-postile ja avaldatakse projekti koduleheküljel www.ev100.ee/igal-lapsel-oma-pill

Küsimused taotlusprotsessi kohta esitada aadressil pilliprojekt@gmail.com või telefonil 56680200 (Allan Tamme, projektijuht)

Edukat taotlemist!

TAOTLEJA ANDMED
Juriidilise isiku nimi: *
avalik-õigusliku juriidilise isiku puhul kirjutada asutuse nimi (nt muusikakooli nimi). Juhul, kui ühe juriidilise isiku all on mitu õppekohta, siis kirjutada ka õppekoha nimi. Iga õppekoht saab esitada eraldi taotluse.
Your answer
Taotleja juriidiline vorm *
Registrikood: *
Your answer
Asukoht *
Kohalik omavalitsus, kus organisatsioon asub *
valla või linna nimi
Your answer
Postiaadress *
Your answer
Pangakonto number *
Tallinna, Tartu ja Narva linna allasutustel ning riigikoolidel lisada ka viitenumber
Your answer
Konto omanik *
Your answer
Juriidilise isiku esindaja nimi *
taotleja allkirjaõiguslik esindaja (tavaliselt asutuse juht)
Your answer
Juriidilise isiku esindaja ametikoht *
Your answer
Kontaktisiku nimi (kui on erinev)
Your answer
Telefoninumber *
Palun lisage ka mobiiltelefoni number
Your answer
E-posti aadress *
Käesoleva taotluse esitamisel saadetakse sellele aadressile ka automaatne kinnituskiri
Your answer
Kas taotleja kuulub oma valdkonna katuseorganisatsiooni liikmeskonna hulka? *
Required
Kas asutuse tegevuseks viimase kolme aasta jooksul on olnud pilli6ppe pakkumine kuni 18-aastastele noortele? *
Taotleva asutuse ja/v6i kollektiivi iseloomustus *
Lühike iseloomustus (kuni 700 tähemärki). Nt: palju on asutuses õpilasi? Mis pille õpetatakse ja millised muusikakollektiivid asutuses tegutsevad? Milline on asutuse roll kohalikus hariduselus/muusikaelus?
Your answer
Kui olete kõik kohustuslikud lahtrid täitnud, siis vajuta "Järgmine" ning edasi küsitakse Teie käest andmeid hangitava(te) pilli(de) kohta.
Sisestatud andmed salvestatakse alles pärast kogu taotluse täitmist.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms