RESERVA PRAZA SERVIZO COMEDOR 2019-2020
Queridas familias,
Queremos informarlles sobre a situación de reserva das prazas de comedor para o vindeiro curso 2019-2020.
Debido ao proxecto de expansión do comedor escolar actual, cuxa execución está prevista para o verán de 2019, cabe a posibilidade de que o comezo do vindeiro curso non contemos coas actuáis instalacións do comedor, polo que no caso de que non poidamos comezar o servizo co número de prazas actuáis e a demanda de prazas sexa superior a oferta, aplicaránse os criterios establecidos para a asignación de prazas reflexado na normativa interna do comedor.
Unha vez rematado o proxecto, o servizo de comedor retomará o seu funcionamento habitual.


Prazo de inscrición para o ALUMNADO QUE XA UTILIZOU O SERVIZO DE COMEDOR no curso escolar 2018-2019:

Do 01 de abril ás 14:00h. ao 02 de maio ás 14:00h.

Listado provisional de admisións: 03 de maio antes das 18:00h.

Período de reclamación 6,7 e 8 de maio de 14:00h. a 18:00h.

Listados correxidos: 09 de maio antes das 18:00h.

Listado definitivo: 31 de maio antes das 18:00h.

NON É NECESARIO volver a dar a orde de domiciliación bancaria sempre e cando se corresponda coa facilitada no curso 2018-2019.

No caso de que haxa algún tipo de modificación na mesma tedes que pasar pola oficina da ANPA nas seguintes datas a facelo: do 10 ao 28 de maio na oficina da ANPA (De luns a venres de 14:00 a 18:00h). UNICAMENTE SE HAI ALGUNHA MODIFICACIÓN.

Prazo de inscrición para o alumnado de NOVO INGRESO no centro escolar e ALUMNADO QUE NON UTILIZOU ESTE SERVIZO NO CURSO 2018-2019.

Tanto de 4º de Educación Infantil (novo ingreso) como de outros cursos así como tamén alumnado que estivo matriculado no centro escolar no curso 2018-2019 pero non utilizou este servizo:

Do 20 de xuño ás 14:00h. ao 30 de xuño ás 18:00h.

Listado provisional de admisións: 01 de xullo antes das 18:00h.

Período de reclamación 02 e 03 de xullo de 15:00h. a 16:00h.

Listados definitivos 15 de xullo antes das 18:00h.

É OBRIGATORIO asinar a ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA. Para iso poderedes pasar pola ANPA do colexio dende o 4 de xullo ao 11 de xullo en horario de 15:00h a 16:00h.

IMPORTANTE:
- AS FAMILIAS QUE TEÑEN QUE DAR A ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA E NON O FAGAN EN PRAZO CAUSARÍAN BAIXA DO LISTADO DEFINITIVO E POLO TANTO NON SERÍAN USUARIAS/OS DE COMEDOR NO CURSO 2019 - 2020.

- TODAS AS INSCRICIÓNS QUE SE FAGAN ANTES DAS DATAS ESTABLECIDAS ESTARÁN FÓRA DE PRAZO E POLO TANTO NON SE ADMITIRÁN.

-Todas as inscricións a partir do 15 de xullo de 2019 quedarán en lista de espera ata que remate a obra do novo comedor.
Email address *
Confirmación correo electrónico (Importante para poder recibir os avisos da ANPA) *
Your answer
Apelidos da/o alumna/o *
Your answer
Nome da/o alumna/o *
Your answer
Nome do Pai/Nai/Titor/a *
Your answer
Idade da/o alumna/o *
Your answer
Curso para o que solicita a praza *
Teléfono 1 *
Your answer
Teléfono 2 *
Your answer
Teléfono 3
Your answer
Alerxias (de ser o caso tedes que entregar o informe médico na ANPA) *
Your answer
Observacións
Your answer
Días de utilización do servizo de comedor *
Required
En que turno vas a recoller á túa/teu filla/o? *
Required
DATA DE INICIO (Aconséllase ao alumnado de 4º de Educación Infantil que empezan no colexio por primeira vez que o primeiro día que utilicen o servizo de comedor sexa o de 01 de outubro respectando así o período de adaptación) *
Foi usuaria/o de comedor no curso 2018/2019? *
Tivo irmáns que utilizaron o servizo de comedor no curso 2018/2019? *
Orde de domiciliación *
AUTORIZACIÓN DE RECOLLIDA SERVIZO DE COMEDOR 2019-2020
Tedes á vosa disposición o seguinte formulario no que podedes autorizar ás persoas que poidan recoller ao alumnado ao rematar o servizo de comedor na seguinte ligazón:

http://www.apavalleinclan.es/formulario-recollida-comedor/

(Dado que o ANPA non ten acceso ás autorizacións que facedes no colexio en horario lectivo, é obrigatorio se queredes que outras persoas recollan ás nenas e nenos en horario de servizo do ANPA, entregar devandito formulario correctamente cuberto na oficina do ANPA, a través do correo electrónico ou no buzón)
NORMATIVA INTERNA SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2019-2020
Para cumprir coas normas e o bo funcionamento do servizo de comedor, debes ler e aceptar a normativa interna do servizo de comedor para o curso 2019-2020 reflectida na seguinte ligazón: http://www.apavalleinclan.es/normativa-interna-servizo-de-comedor-curso-2019-2020/ e a normativa aprobada no consello escolar na seguinte ligazón: http://www.apavalleinclan.es/normativa-consello-escolar/ *
PROTECCIÓN DE DATOS
Para cumprir coa nova Lei de Protección de datos e que os teus datos estean a salvo, debes ler e aceptar a Política de privacidade reflectida na seguinte ligazón http://www.apavalleinclan.es/politica-de-privacidade/ *
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/199 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e os seus regulamentos de desenvolvemento, a ANPA VALLE INCLÁN, informalle que aos datos de carácter persoal proporcionados, quedarán incorporados os nosos ficheiros para o seu tratamento automatizado, coa finalidade de prestar os nosos servizos. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e as medidas de seguridade legalmente establecidas. Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación, a través do enderezo de correo electrónico valleinclananpa@gmail.com, persoalmente nas nosas oficinas ou mediante comunicación escrita acompañada da copia do seu documento nacional de identidade dirixida a ANPA VALLE INCLAN, Avda Valle Inclán, 26. 15172 Perillo – Oleiros ( A Coruña). Dou a miña confirmade e asino á data de hoxe. *
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.