Lekárenská pohotovosť
Prieskum zameraný na zhodnotenie efektivity práce farmaceutov v rámci pohotovostnej služby podľa legislatívnej úpravy účinnej od 15. júna 2018. Výsledky prieskumu budú použité v komunikácii zástupcov Slovenskej lekárnickej komory s ministerstvom zdravotníctva s úmyslom zmeny systému zabezpečovania lekárenskej pohotovosti a zavedenia financovania tejto služby. Prosím Vás o čo najpresnejšie zodpovedanie jednotlivých otázok

Lekáreň môže vyplniť dotazník aj viackrát - najlepšie hneď po každej pohotovostnej službe. Každý deň na Slovensku slúži približne 70 lekární, teda ideálne by každý deň malo pribudnúť 70 nových odpovedí. Ak sa však do prieskumu každý deň zapojí aspoň tretina lekární z každého samosprávneho kraja, získame relevantné údaje.

Ďakujeme za čas, ktorý venujete jeho vyplneniu a za Váš záujem o riešenie vzniknutej situácie.

Samosprávny kraj *
Okres (celým slovom) *
Your answer
Koľko lekární je zaradených do pohotovostných služieb vo vašom spádovom území? *
Uveďte počet lekární, ktoré sa striedajú v rozpise zverejnenom samosprávnym krajom. V prípade, ak nemáte rozpis, lebo pohotovostnú službu zabezpečuje pre vaše územie pohotovostná lekáreň (napríklad v Bratislave je viacero lekární otvorených nonstop), uveďte číslo 0. Ak ste náhodou takouto lekárňou vy, uveďte číslo 1.
Your answer
Ako ďaleko je od vašej lekárne ambulancia pohotovostnej služby? *
Koľko hodín ste dnes mali pohotovostnú službu? *
Koľko pacientov ste celkovo v dnešnej službe vybavili? Uveďte prosím presné číslo - napríklad podľa počtu pokladničných dokladov. *
Your answer
Koľko pacientov navštívilo vašu pohotovostnú lekáreň s lekárskym predpisom predpísaným lekárom ambulantnej, alebo ústavnej pohotovostnej služby? *
Uvádzajte počet pacientov, nie počet lekárskych predpisov (jeden pacient môže mať viacero lekárskych predpisov).
Your answer
Aká bola celková hodnota (v €) týchto lekárskych predpisov? *
Uveďte celkovú hodnotu v predajných cenách (súčet úhrady poisťovne a doplatku pacienta) liekov vydaných na lekárske predpisy predpísané lekármi pohotovostnej služby.
Your answer
Aká bola celková hodnota (v €) ďalšieho vydaného sortimentu? *
Uveďte celkovú hodnotu liekov vydaných na lekárske predpisy vystavené mimo pohotovosť, liekov vydaných bez lekárskeho predpisu a doplnkového sortimentu.
Your answer
Boli v čase vašej pohotovostnej služby otvorené v mieste vášho pôsobenia aj iné lekárne? *
Je pre vás doprava domov po skončení pohotovostnej služby o 22.30 bezproblémová? *
Mnohí kolegovia dochádzajú do práce prostriedkami hromadnej dopravy, ktorá je po 22.30 v mnohých regiónoch obmedzená, resp. nedostupná. Vznikajú tak dodatočné náklady na dopravu buď vlastným autom, alebo taxislužbou.
Môžete tiež uviesť, aký konkrétny sortiment (okrem liekov vydaných na pohotovostné lekárske predpisy) ste počas pohotovostnej služby vydali... (nepovinná otázka)
Uveďte názvy liekov, pomôcok, doplnkov výživy, kozmetiky, ktoré ste vydali nepohotovostným pacientom.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service