แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการให้บริการของศาลจังหวัดเทิง
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดเทิง เพื่อนำ ผลความพึงพอใจดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนางานของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ศาลจังหวัดเทิง จึงขอความร่วมมือจากผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมเป็นผู้ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
๑.เพศ *
๒.อายุ *
๓.สถานะของผู้รับบริการ *
๔. ประเภทของงาน ที่มาใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า ๑ งาน) *
Required
ความพึงพอใจในการให้บริการ *
ความคิดเห็นอื่นๆ เช่น ท่านอยากให้ศาลให้บริการด้านใดเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms