คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (Graduate Degree-Receiving Ceremony Request Form)
หากท่านไม่ประสงค์ตอบคำถาม กรุณาใส่เครื่องหมาย (-)
ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว (Name Mr./Mrs./Miss) *
Your answer
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
ระดับการศึกษา (Level of study) *
Required
วิทยาเขต (Campus) *
คณะ (Faculty) *
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Graduation Year) *
ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address) *
Your answer
อีเมล์ (E-mail) *
Your answer
โทรศัพท์ (Telephone) *
Your answer
มีความประสงค์ ดังนี้ (Request for) *
Required
กรณีเลือกข้อ 2 ขอเลื่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญาบัตรในปีการศึกษา และเหตุผลในขอเลื่อนรับปริญญาบัตร (พร้อมส่งข้อมูลหลักฐานการขอเลื่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร ที่ E-mail sujittra.pr@rmuti.ac.th หากไม่ส่งข้อมูลหลักฐานจะถือว่าท่านสละสิทธิ์) *
Your answer
กรณีเลือกข้อ 3 ไม่ขอเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรในปีการศึกษาที่ และเหตุผลในการไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Isan. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms