Sooviavaldus Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtukatsetel osalemiseks

Lp. õpilane!
Käesolev avaldus on aluseks X klassi vastuvõtukatsetel osalemiseks.
Kool tagab esitatud isikuandmete diskreetsuse.
Küsimused: anu.luure@lillekyla.edu.ee
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question