Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských
zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakovpodľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008
Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a takzachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať rizikoprerušenia výučby v triede.
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka
Dátum narodenia dieťaťa/žiaka
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: *vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka
Kontakt zákonného zástupcu:
Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že:
V prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí:
Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedenýchpríznakov ochorenia dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som sivedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že bysom sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Clear selection
V Tlmačoch dňa
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy