แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.....
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลเมืองหัวหินในการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ..... ของเทศบาลเมืองหัวหิน
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อและนามสกุล *
Your answer
ที่อยู่
Your answer
เพศ *
อายุ *
อาชีพ
ตำแหน่ง
Your answer
การศึกษา
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ...... ของเทศบาลเมืองหัวหิน *
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ..... ของเทศบาลเมืองหัวหิน *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy