แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ระบบเว็บไซต์
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1.1 เพศ
1.2 หน่วยงานที่สังกัด
1.3 กลุ่ม/ประเภท
1.4 ความถี่ของการเข้าใช้งาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฯ
2.1 ด้านรูปแบบและการใช้งานระบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
2.2 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
2.3 ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms