Online Register Form
ສະໝັກຮຽນອອນລາຍ
ສາມາດໃຊ້ພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດກໍໄດ້
ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນທີ່ໝາຍດາວສີແດງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
Name and Surname
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
Your answer
Date of Birth
ວັນ / ເດືອນ / ປີ ເກີດ
Your answer
Date of Upper Secondary School Diploma
ວັນ / ເດືອນ / ປີ ຈົບ ມໍ.ປາຍ
Your answer
Upper Secodary Diploma ( Exist or Don't exist )
ມີໃບປະກາດຈົບ ມໍ.ປາຍ ຫຼື ບໍ່?
Present Address
ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ (ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ)
Your answer
Telephone
ເບີໂທລະສັບ
Your answer
Email
ອີເມວ
Your answer
Sujects
ວິຊາທີ່ຕ້ອງການຮຽນ
Required
How do you know Lao-Top College?
ທ່ານຮູ້ຈັກວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບໄດ້ແນວໃດ?
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms