Online Register Form
ສະໝັກຮຽນອອນລາຍ
ສາມາດໃຊ້ພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດກໍໄດ້
ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນທີ່ໝາຍດາວສີແດງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
Name and Surname *
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
Your answer
Date of Birth *
ວັນ / ເດືອນ / ປີ ເກີດ
Your answer
Date of Upper Secondary School Diploma
ວັນ / ເດືອນ / ປີ ຈົບ ມໍ.ປາຍ
Your answer
Upper Secodary Diploma ( Exist or Don't exist ) *
ມີໃບປະກາດຈົບ ມໍ.ປາຍ ຫຼື ບໍ່?
Present Address *
ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ (ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ)
Your answer
Telephone *
ເບີໂທລະສັບ
Your answer
Email
ອີເມວ
Your answer
Sujects *
ວິຊາທີ່ຕ້ອງການຮຽນ
Required
How do you know Lao-Top College? *
ທ່ານຮູ້ຈັກວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບໄດ້ແນວໃດ?
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms