Μαθήματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής
ΟΔΗΓΙΕΣ

Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους όσους θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του ΠΔΠ.
Μόνο όσοι συμπληρώσουν την παρούσα φόρμα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική επιλογή για την παρακολούθηση των μαθημάτων.


Επισκέπτες-Εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εφόσον στην επιλογή "Τάξη" της φόρμας δηλώσουν "εκπαιδευτικός". Στην τελική επιλογή για την παρακολούθηση προηγούνται οι μαθητές που συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν ως διαγωνιζόμενοι στον 28ο ΠΔΠ.

Γίνεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Το πρώτο μάθημα θα είναι διάρκειας 3 διδ. ωρών περίπου και θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκ. πρωινές ώρες. Περισσότερες λεπτομέρειες για την συμμετοχή σας θα αποσταλούν στο email εγγραφής σας.

Για όλους τους μαθητές πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση φοίτησης από τη σχολική μονάδα για το τρέχον σχολικό έτος η οποία θα παραδοθεί στο μέρος διεξαγωγής των μαθημάτων.
Επιπλέον για τους ανήλικους μαθητές απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα που να δηλώνει ενυπόγραφα ότι επιτρέπει στον κηδεμονευόμενό του να παρακολουθήσει τα μαθήματα στον ΠΔΠ που θα γίνουν σε μέρος και ώρες προκαθορισμένες από την ΕΠΥ.
Το τελευταίο μπορεί να βεβαιωθεί και με την επιτόπια παρουσία του κηδεμόνα στο μέρος διεξαγωγής του πρώτου μαθήματος.
.

Θα υπάρχει νέα ανακοίνωση για τα μαθήματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα δοθούν παραδείγματα από προβλήματα Πανελλήνιων και Διεθνών Διαγωνισμών, και θα γίνει επίδειξη με online επίλυση προβλημάτων.
Παράλληλα θα δοθούν ασκήσεις και προβλήματα για εξάσκηση με χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος HelleniCO που χρησιμοποιεί ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής.


Ευχαριστούμε,

Εκ μέρους της Οργανωτικης Επιτροπής του ΠΔΠ

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service