การประชุมการใช้งาน AcuConference KKN3
ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562
โรงเรียน
Your answer
เพศ
อายุ
ตำแหน่ง
โปรดกาเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
น้อยสุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากสุด
สถานที่และบรรยากาศเหมาะสมกับการจัดการอบรม
ความสมบูรณ์ของเอกสารการอบรม
ความรู้และความเข้าใจที่ท่านได้รับในการเข้าอบรม
เวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
ประโยชน์ท่านได้รับจากการอบรมครั้งนี้
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service