ภาพวงจรปิด คนร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ เพื่อจะทำมิดีมิร้าย

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน

  ดูบทความได้ที่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=3387

  คนร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ เพื่อจะทำมิดีมิร้าย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question