Klub Potok - Deklaracja Klubowicza i jego Rodziców na rok 2019/2020
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz zaznaczenie odpowiednich opcji.
Imię i nazwisko Klubowicza *
Your answer
Co zapewniamy uczestnikom zajęć w Klubie Potok?
1. możliwość twórczego i ciekawego spędzenia czasu pod okiem wychowawców i instruktorów, którzy prowadzą profesjonalne zajęcia w sekcjach, nie pobierając za to wynagrodzenia,
2. naukę skutecznego uczenia się,
3. regularne rozmowy z wychowawcami, pomagające chłopakom w pracy nad sobą,
4. dla chętnych – możliwość rozmowy, spowiedzi i kierownictwa duchowego u księdza z Prałatury Opus Dei,
5. dla chętnych – możliwość uczestnictwa w formacji chrześcijańskiej według duchowości Opus Dei.
Jakie zasady obowiązują uczestnika zajęć w Klubie Potok?
1. pozytywna postawa wobec kolegów,
2. posłuszeństwo i szacunek wobec wychowawców i instruktorów,
3. poszanowanie wspólnego mienia (Klubowicze lub ich Rodzice będą odpowiedzialni za naprawienie umyślnych szkód lub zniszczeń),
4. regularność i punktualność w przychodzeniu na zajęcia i uczestnictwo we wszystkich punktach zajęć i nieopuszczanie Potoku bez zgody wychowawców (chyba że rodzice zwolnią z części zajęć za zgodą wychowawców),
5. pozostawianie telefonów komórkowych wychowawcom na czas trwania zajęć,
6. wytrwałość w podejmowanych decyzjach (m.in. uczestniczenie w zajęciach zadeklarowanej sekcji).
Jakie mamy oczekiwania wobec Rodziców?
1. dobra komunikacja z wychowawcą na bieżąco (rozmowa telefoniczna, spotkanie w Potoku lub w domu Klubowicza),
2. upewnianie się, że syn trafia punktualnie na zajęcia i wraca do domu na czas,
3. uiszczanie comiesięcznej opłaty na pokrycie wydatków bieżących (zob. niżej),
4. zaangażowanie w organizację zajęć (np. zaproszenie ciekawego gościa, wsparcie logistyczne wycieczek lub udział w nich w razie potrzeby),
5. rozmowa z wychowawcą w przypadku, gdyby syn przestał chodzić na zajęcia lub wychodził w trakcie bez żadnego wytłumaczenia albo gdyby okazywał nieposłuszeństwo wychowawcom lub instruktorom.
Będziemy współpracować z wychowawcami Potoku w realizacji powyższych celów. *
Zobowiązujemy się do comiesięcznych wpłat za udział syna w zajęciach w wysokości 150 zł / inna kwota *
Wpłat można dokonywać w gotówce podczas zajęć lub przelewem na konto Potoku w Patrii w banku BNP Paribas: Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki, ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa, numer rachunku: 29 1750 0012 0000 0000 3543 9986.
Wyrażamy zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie ambulatoryjne, gdy zajdzie taka konieczność. *
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie zdjęć, na których znajduje się nasz syn, do dokumentacji zajęć Potoku, która częściowo będzie udostępniana na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, portalach społecznościowych i w ulotkach. *
Wyrażamy zgodę na komunikowanie się naszego syna z wychowawcami i instruktorami Potoku za pośrednictwem e-maili, telefonu i komunikatorów internetowych. *
Prosimy o objęcie syna całorocznym ubezpieczeniem OC i NNW oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia polisy (data urodzenia i adres). *
Data urodzenia syna
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania
Your answer
Imię mamy: *
Your answer
Adres e-mail mamy: *
Your answer
Numer telefonu mamy: *
Your answer
Imię taty: *
Your answer
Adres e-mail taty: *
Your answer
Numer telefonu taty: *
Your answer
Adres e-mail syna:
Your answer
Numer telefonu syna:
Your answer
Prosimy o wybór terminów zajęć i sekcji.
Dla klas 7-8: Cash Flow - zajęcia w poniedziałki od 16.00 do 18.30 (prowadzi pan Dariusz Sądej) *
Dla klasy 6: zajęcia we wtorki od 16.00 do 18.30 *
Dla klas 6-8: zajęcia w soboty w godzinach 15.00-18.15 *
Bądźmy w kontakcie!
Bartłomiej Moszoro 511 732 762 bmoszoro@gmail.com
Piotr Giertych 500 197 138 giertychpiotr@gmail.com
Jan Makarewicz 517 507 712 makarewicz.jan@gmail.com
Kajetan Szymaszczyk 695 878 954 kajetan.szymaszczyk@gmail.com
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 27.
2) Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wychowawcom i instruktorom kontaktu z Państwem i Państwa synem, wykorzystania wizerunku Państwa syna (o ile udzielili Państwo takiej zgody) oraz ubezpieczenia uczestników zajęć.
3) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności Państwa syna do Klubu Potok.
5) Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy