58 ใบสมัคร " การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับสูง"
ลงชื่อสมัครอบรม "การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับสูง"
อบรม รุ่นละ 5 วัน
รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน/รุ่น เท่านั้นครับ
ค่าลงทะเบียน

> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท
(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)
> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,500 บาท

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง
> ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด


ขอให้ผู้สมัคร ส่งหนังสือยืนยันการสมัคร และชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดด้วยนะครับ

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการเรียนมาเองครับ
ชื่อ - นามสกุล *
กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล ของท่าน เช่น "นายรักไทย ใจสัตย์ซื่อ"
Your answer
ตำแหน่งงาน *
กรุณาระบุ ตำแหน่งงานที่ท่านทำ
Your answer
หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
กรุณาระบุ หน่วยงานที่ท่านสังกัด
Your answer
จังหวัด *
กรุณาระบุจังหวัดของหน่วยงานที่ท่านสังกัด
Your answer
ประเภทของหน่วยงานที่ท่านสังกัด *
กรุณาเลือกประเภทของหน่วยงานที่ท่านสังกัด
รุ่นที่ท่านต้องการเข้าอบรม *
กรุณาเลือกประเภทของหน่วยงานที่ท่านสังกัด
ท่านต้องการหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการหรือไม่ *
กรุณาเลือกเพียงข้อเดียว
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อได้สะดวก
Your answer
เบอร์ Fax
กรุณาระบุเบอร์ Fax
Your answer
Email Address
กรุณาระบุ Email Address ของท่าน
Your answer
กรุณาระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์
กรุณาระบุ ที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญทางไปรษณีย์ โปรดระบุว่าเรียนใคร และ อย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์
Your answer
คำถาม - คำแนะนำ - ข้อเสนอแนะ ที่อยากติดต่อสถาบัน
กรุณาระบุ คำถาม - คำแนะนำ - ข้อเสนอแนะ ที่อยากติดต่อสถาบัน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.