Lyceum Aalst - Inschrijvingen 2020-2021
De inschrijving van uw zoon/dochter wordt afgedrukt op de school en zal klaarliggen voor ondertekening op het leerlingensecretariaat.
Na de coronacrisis zullen wij u contacteren om de inschrijving te finaliseren.

Na het invullen van dit formulier ontvangt u een bevestiging via mail.
Email address *
Ik wens mijn zoon/dochter in te schrijven voor: *
Studierichting *
Your answer
1. GEGEVENS VAN DE LEERLING
1.1. Achternaam van de leerling: *
Your answer
1.2. Voornaam van de leerling: *
Your answer
1.3. Geboortedatum van de leerling: *
MM
/
DD
/
YYYY
1.4. Geboorteplaats van de leerling: *
Your answer
1.5. Geslacht van de leerling: *
1.6. Nationaliteit van de leerling: *
Your answer
1.7. Rijksregisternummer van de leerling:
Your answer
1.8. GSM-nummer van de leerling:
Your answer
1.9. E-mailadres van de leerling:
Your answer
2. GEGEVENS OVER HET GEZIN
2.1. Leefsituatie van het kind:
2.1. Officiële verblijfplaats bij:
2.2. Officiële verblijfplaats (adres):
Your answer
2.3. Tweede verblijfplaats (adres):
Your answer
2.4. Bij gescheiden ouders is er contactverbod? (indien ja, kopie vonnis binnenbrengen)
2.5. Mag alle correspondentie naar beide ouders gestuurd worden?
2.6. Is de thuistaal binnen het gezin Nederlands?
3. GEGEVENS VAN DE OUDERS
3.1. Naam + voornaam van de papa:
Your answer
3.2. GSM-nummer van de papa:
Your answer
3.3. E-mailadres van de papa:
Your answer
3.4. Beroep van de papa:
Your answer
3.5. Naam + voornaam van de mama:
Your answer
3.6. GSM-nummer van de mama:
Your answer
3.7. E-mailadres van de mama:
Your answer
3.8. Beroep van de mama:
Your answer
3.9. Gegevens andere:
Your answer
4. GEGEVENS VORIGE SCHOOL
4.1. Naam + adres van de vorige school: *
Your answer
4.2. Vorige klas + studierichting: *
Your answer
5. ANDERE GEGEVENS
5.1. Keuze levensbeschouwing:
5.2. Avondstudie (tot 17u):
5.3. Uitgangskaart:
5.4. Studiebeurs:
5.5. Heeft u recht op kansentarief (kansenpas)?
5.6. Wenst u informatie over de UIT-pas aan kansentarief?
5.7. Onze school heeft een vertrouwenspersoon voor facturen en eventuele spreiding van betalingen, wenst u een afspraak?
5.8. Bent u in de mogelijkheid om digitaal geïnformeerd te worden?
5.9. Wilt u uitgenodigd worden op de infosessie over de werking van Smartschool?
5.10. Naam + telefoonnummer huisarts:
Your answer
5.11. Leerstoornissen:
5.12. Ontwikkelingsstoornissen:
5.13. Socio-emotionele begeleiding:
5.14. Socio-emotionele begeleiding contactpersoon:
Your answer
5.15. Zorgleerkracht vorige school:
Your answer
REDEN KEUZE LYCEUM
Your answer
De ouder(s), voogd, leerplichtverantwoordelijke(n) of meerderjarige verklaren/verklaart hierbij in te stemmen met het pedagogisch - en het opvoedingsproject van de school.
Wet op de privacy: de school gebruikt de persoonlijke gegevens van de leerlingen uitsluitend om haar administratieve taken en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouder(s) of de meerderjarige leerling hebben het recht deze gegevens in te kijken en als ze een fout vaststellen te laten verbeteren of verwijderen.
Ondertekende verbindt zich ertoe om de school te verwittigen indien bovenstaande gegevens wijzigen.
Deze inschrijving werd opgemaakt onder ontbindende voorwaarde.
Handtekening:
Voor akkoord inschrijving (naam en handtekening beide ouders* / voogd / leerplichtverantwoordelijke / meerderjarige leerling):


(*) Indien slechts één ouder aanwezig is tekent de aanwezige met toestemming van de niet aanwezige ouder.


De inschrijving van uw zoon/dochter wordt afgedrukt op de school en zal klaarliggen voor ondertekening.
Na de coronacrisis zullen wij u contacteren om de inschrijving te finaliseren.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Scholengroep 19 Dender. Report Abuse