Ansökan till förtroendevalda poster valda av STYM
Detta riktar sig till er som egentligen ville söka till SM-valet förra terminen men inte riktigt kom till kritan förrän det var försent, eller dig som har ett nyfunnet intresse för någon av sektionens nämnder. Till er har vi i Styret lite goda nyheter; det finns nämligen en del poster kvar som inte har blivit tillsatta än.

Nedan följer information om de poster som nu ska väljas av styrelsen till många av sektionens nämnder eller annan förtroendepost. Valet kommer att ske av styrelsen i samråd med respektive nämndordförande.

När ni har skickat in formuläret så räknas det som en kandidatur. Ni som har kandiderat är varmt välkomna att delta på nästkommande styrelsemöte (där valet kommer att ske) den 28:e januari, men det är inte obligatoriskt. Anmälan är inte bindande, så har du ändrat dig eller vill redigera nått i din anmälan är det bara att mejla styret@f.kth.se innan styrelsemötet.
Email address *
För-och efternamn *
Your answer
KTH-ID *
Your answer
Studienämnden (FSN)
Studienämndens syfte är att se till att samtliga program knutna till Fysiksektionen har utbildning och undervisningsmiljö i högsta klass. Nämndens arbete innebär bland annat att samla in studenters synpunkter på utbildningen och förmedla dessa till ansvariga på KTH för att på så sätt kunna förbättra både kurser och program.
Sökbar post i FSN:
Lokalnämnden (FRum)
Fysik Rumskommittén (FRum) är sektionens lokalnämnd. Denna nämnd ansvarar för sektionens lokaler och icke nämndspecifika inventarier. FRum ansvararför att sätta upp regler för Konsulatet och att anordna städ- och fixardagar, för att se till att sektionslokalen hålls i godtagbart skick. Lokalnämnden har vidare ansvar för att det finns proviant tillgänglig för försäljning i Konsulatet (t.ex. chips, godis, läsk, pizzor).
Sökbara poster i FRum:
Aktivitetsnämnden
Fysiksektionens Aktivitetsnämnd har som syfte att anordna mindre evenemang på sektionen som inte ingår i festverksamhet eller är näringslivsrelaterade. Vad som anordnas styrs av vad det finns efterfrågan på och kan exempelvis vara idrottsevenemang, kulturella upplevelser i form av musik och teater eller brädspelskvällar. Nämnden ansvarar för att utse ansvarig för Åreresan i januari och ser till att de tider sektionen har i KTH-hallen utnyttjas på optimalt sätt.
Sökbar post i aktivitetsnämnden:
Näringslivsnämnden (FN)
Fysiksektionens näringslivsutskott (FN) har som främsta uppgift att upprätta och bibehålla goda
kontakter mellan Fysiksektionen och näringslivet, till exempel genom att anordna lunchföreläsningar,
studiebesök, och pubar i samarbete med företag. Dessutom ska FN assistera andra nämnder i eventuell
kontakt med näringslivet, samt föra dokumentation över etablerade kontakter. Nämnden är även
ansvarig för sektionens arbetsmarknadsdag FUSION. (Valda för år 2020 är ansvariga för 2021 års
arbetsmarknadsdag eftersom den vanligtvis hålls kort efter årsskiftet).
Sökbar post i näringslivsnämnden:
Kommunikationsnämnden (Fcom)
Fysiksektionens Kommunikationsnämnd (Fcom) är huvudansvarig för Fysiksektionens interna kommunikation men bistår även styret i extern kommunikation. Nämndens syfte är att sektionens medlemmar lätt ska ha tillgång till information om vad som händer på sektionen. Nämnden ansvarar för att uppdatera och utveckla sektionens hemsida samt för att uppdatera sektionens sidor på Facebook och Instagram. Fcom ansvarar även för sektionens grafiska profil. Utöver detta faller ansvar för försäljning av profilkläder och ovvar på nämnden. Fcom är även ansvariga för design och försäljning av
sektionsmärken.
Sökbar post i Fcom:
Internationella nämnden (FINT)
Fysiksektionens Internationella nämnd röstades igenom på SM5 den 6 november 2019 och är alltså helt ny. Den ersätter den tidigare posten Ordförande för den internationella mottagningen som var en del av mottagningen. Nämnden syfte är att verka för att masterstudenter som studerar på masterprogram kopplade till Fysiksektionen ska känna sig välkomna och vara delaktiga i Fysiksektionen, samt vara informerade om Fysiksektionens verksamhet. Detta avser både internationella och inhemska studenter. Verksamheten går ut på att arrangera välkomnande aktiviteter för masterstudenter och utbytesstudenter som börjar på masterprogram kopplade till Fysiksektionen, att arrangera studiesociala aktiviteter för master- och utbytesstudenter under studieåret, samt att hålla nämnda studenter informerade om Fysiksektionen.
Sökbar post i FINT:
Jämlikhetsnämnden (JämN)
Fysiksektionen Jämlikhetsnämnd skall arbeta för att att öka jämlikheten på sektionen, öka gemenskapen mellan minoriteter på sektionen, och att utjämna sektionens könsfördelning. Det ingår i nämndens ansvar att tillse att Fysiksektionen efterlever THS:s policy kring JML (jämlikhet, mångfald, likabehandling). Detta kan till exempel göras genom att möjliggöra forum för diskussioner om jämlikhet, mångfald, likabehandling eller genom att uppmärksamma och informera kring ojämlikhet på sektionen.
Sökbar post i JämN:
Har du något att tillägga kring din kandidatur?
Your answer
GDPR
Vi behöver spara dina personuppgifter från detta formulär och vi gör detta i enlighet med GDPR och Fysiksektionens personuppgiftspolicy: http://f.kth.se/personuppgifter.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Fysiksektionen. Report Abuse