แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ท่านตอบแบบประเมินให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลท่าน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพประจำ *
4. สถานที่ปฏิบัติงาน *
5. หัวข้อเรื่องที่มาติดต่อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy