ANKIETA EWALUACYJNA
Prosimy o wyrażenie opinii na temat publikacji w formie ulotki zatytułowanej "Lokalne dziedzictwo obszaru LGD Zielone Mosty Narwi" , prezentującej m.in. produkty i usługi lokalne.
Państwa opinie służyć będą w procesie ulepszania metod komunikacji, aktywizacji, informacji i promocji.
Prosimy o wybranie odpowiedzi poprzez zaznaczenie na skali odpowiedniego miejsca.
Ankieta służy wyłącznie do celów statystycznych i potrzeb programu.
Publikacja - ulotka
* LSR - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi
Czy po zapoznaniu się z publikacją w formie ulotki pt. "Lokalne dziedzictwo obszaru LGD Zielone Mosty Narwi" - zwiększyła się Twoja wiedza o produktach i usługach lokalnych? *
Nie
Tak
Twoja odpowiedź
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez LGD Zielone Mosty Narwi.
Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy