Newsletter Nitrianskej galérie
Postačia nám Váš email a Vaše meno, budeme však radi, ak nám o sebe prezradíte viac :)
Vaše meno a priezvisko *
Your answer
Váš email *
Your answer
Ktorá možnosť Vás najviac vystihuje?
Ako často navštevujete NG?
Spracovanie osobných údajov
Nitrianska galéria so sídlom Župné námestie 3, 949 01 Nitra, zriaďovaná Nitrianskym samosprávnym krajom spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, pracovné odvetvie, email, a to pre potreby svojej činnosti a aby vám mohli byť zasielané aktuálne informácie súvisiace s činnosťou galérie (výstavy, kultúrne akcie, workshopy, etc.) So spracovaním osobných údajov uvedených vyššie udeľujete svoj súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním emailu na adresu webmaster@nitrianskagaleria.sk alebo písomnej žiadosti na adresu Nitrianskej galérie — Župné námestie 3, 949 01 Nitra. Rovnako máte právo požadovať od Nitrianskej galérie informáciu, aké osobné údaje súvisiace s vašou osobou Nitrianska galéria spracováva, požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania týchto údajov a účelu, pre ktorý sa spracovávajú, vyžiadať si k týmto údajom prístup, požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, požiadať o ich výmaz a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na Nitriansku galériu alebo dozorujúce inštitúcie. Osobné údaje bude Nitrianska galéria spracovávať po dobu jej trvania. Osobné údaje považuje Nitrianska galéria za dôverné a nebude ich bez vášho súhlasu posúvať tretím stranám.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.