ใบสมัคร “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)”
ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษจิกายน 2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
รับคัดเลือกจำนวน 50 คน สสวท.จะเป็นผู้ออกค่าสมัครให้มูลค่า 15,600 บาท/คน
แต่จะไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่ายเอง)
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
เพศ
โรงเรียน
Your answer
ที่อยู่โรงเรียน
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
เบอร์มือถือ
Your answer
อีเมล
โปรดระบุอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำ
Your answer
ประสบการณ์สอน(ปี)
Your answer
วิชาที่สอนปัจจุบัน
ระบุเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบุได้มากกว่า 1 วิชา
Your answer
ความรู้ ความสามารถ
โปรดระบุระดับความรู้ของท่านตามความจริง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ด้าน robotics and mechatronics
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, Python, Java, หรือภาษาอื่นๆ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
พื้นฐาน IoT
ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว
โปรดระบุวัน/เดือน/ปี ที่ได้รับอนุญาต และ ชื่อ-นามสกุลพร้อมตำแหน่งของผู้ที่อนุญาตให้ท่านสมัคร
Your answer
ยอมรับเงื่อนไข
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms