בגרות חברתית שכבה יא

הנכם זכאים לתעודת בגרות חברתית אם תפעלו למען הזולת בקהילה בהיקף של 60 שעות פעילות
לשנת לימודים במשך שלוש שנים (י'-יב') סה"כ = 180 שעות
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question