Nieuws van de Franz Liszt Kring
IN MEMORIAM PETER SCHOLCZ 1941 - 2020
Na een lang ziekbed is onze oud-voorzitter Peter Scholcz op donderdag 7 juli in het hospice Demeter te De Bilt overleden. Peter is 79 jaar geworden.
Peter Scholcz werd in 1941 in Hongarije geboren, waar hij in Boedapest aan het Béla Bartók Conservatorium hoofdvak muziektheorie studeerde. Na de Sovjet bezetting van Hongarije besloot hij zijn vaderland te ontvluchten en vestigde zich in Nederland. Daar studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag contrabas en aan de Universiteit Utrecht muziekwetenschappen. Zijn doctoraalscriptie ging over de bezoeken van Franz Liszt aan Nederland, een onderwerp dat tot dan toe nauwelijks onderzocht was. Peter vond een baan als bassist bij het Utrechts Symfonie Orkest (USO). Na de fusie in 1985 van het USO met het Amsterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest zette Peter zijn werk als bassist tot zijn pensionering voort bij het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Peter was een veelzijdig muzikant. Behalve klassieke muziek speelde hij jazz en zigeunermuziek in trio’s. Ook profileerde hij zich als koordirigent. Hij was oprichter en dirigent van het Franz Liszt Kamerkoor en later van het Liszt Ferenc Chorus. Met dit semiprofessionele kamerkoor van hoge kwaliteit trad hij veelvuldig in binnen- en buitenland op en nam hij diverse cd’s op met onbekendere koorwerken van Franz Liszt, Mihael Mosonyi en Michael Haydn. Peter zette zich ook in voor de muziek van zijn eveneens in Nederland woonachtige landgenoot Géza Frid en werd voorzitter van de aan deze componist gewijde stichting.
In 1979 was hij van de partij bij de oprichting van de Franz Liszt Kring in Utrecht. Een jaar later was hij reisleider van de door onze stichting georganiseerde eerste Liszt-reis naar Boedapest. Daarna zou hij nog twee Liszt-reizen naar zijn geboorteland voor onze leden begeleiden.
Vanwege zijn grote kennis van leven en werken van Liszt werd hij spoedig als bestuurslid van de Kring gevraagd. In 1984 volgde hij Luc van Hasselt op als bestuursvoorzitter, een functie die hij tot zijn aftreden in 2017 zou blijven vervullen. Bij zijn vertrek werd hem wegens zijn verdienste voor de stichting het erelidmaatschap toegekend. Peter was ook lid van de redactie van ons jaarlijks verschijnende Tijdschrift van de Franz Liszt Kring¸ waarvoor hij meerdere artikelen heeft geschreven.
Peters betekenis als voorzitter lag vooral in het leggen van contacten met de buitenlandse zusterverenigingen, met name die in Hongarije. In zijn geboorteland trad hij op als ambassadeur van de Nederlandse Liszt-beweging en omgekeerd. Zo konden op symposia en voor lezingen bekende Hongaarse musicologen naar Nederland gehaald worden, zoals Mária Eckhardt, Dezsö Legány, Miklós Forrai en Klára Hamburger. Peter zette zich ook in voor de oprichting van een Europees Liszt Gezelschap, dat echter nooit goed van de grond is gekomen.
Na zijn pensionering ging Peter steeds vaker terug naar Hongarije. Daar betrok hij in Boedapest een appartement, maar hij hield ook een woning in Nederland aan. Hij werd in Boedapest onder meer artistiek adviseur van het nieuwe Muziekpaleis.
Ondergetekende heeft Peter vanaf de eerste Liszt-reis in 1980 goed gekend en ruim 30 jaar in het bestuur nauw met hem samengewerkt. Opvallend was zijn grote en brede kennis van muziek, niet alleen waar het Liszt betreft. Hij zat vol anekdotes, vooral over belevenissen in de orkesten waar hij deel van uitmaakte. Peter was de personificatie van de oude, Midden-Europese cultuur en had strikte ideeën hoe muziek uitgevoerd moest worden.
In zijn laatste jaren als voorzitter zagen we hem als bestuur wat minder vaak, omdat Peter veel werkzaamheden voor het Muziekpaleis in Boedapest had. Daar organiseerde hij ook concerten voor zijn partner, de zangeres Greetje de Haan.
In 2016 kondigde Peter aan dat het tijd werd om het stokje als bestuursvoorzitter aan een ander over te dragen. Dat werd Martyn van den Hoek, die in 2017 aantrad.
In zijn laatste levensjaren was Peter regelmatig ernstig ziek en openbaarden zich de symptomen van de kanker die hem na meerdere operaties en een langdurig verblijf in het ziekenhuis uiteindelijk de baas is geworden. Juni jongstleden, enkele dagen voor zijn vertrek naar het hospice, bezocht ik hem op zijn verzoek nog in ziekenhuis. Het was duidelijk dat hij niet lang meer te leven had, maar hij maakte een vredige indruk. Samen blikten we terug op ons gemeenschappelijke Liszt-verleden.
Peter zal in besloten kring begraven worden, in de aanwezigheid van uitsluitend zijn familie. Namens het bestuur wens ik zijn dochters Olga en Sophie en zijn zonen Thomas en Lucas veel sterkte toe.
Christo Lelie, vicevoorzitter Franz Liszt Kring
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.