Anmälan #REconomyGBG – Alla kan investera

Välkommen på två event där vi tillsammans stimulerar den lokala ekonomin och utmanar den traditionella synen på investeringar. Vi testar konceptet ”Crowdfunding i realtid”. Lokala omställningsföretag och initiativ kommer presentera sin verksamhet och sina behov. Du som deltagare kommer på plats kunna investera i de idéer, projekt och verksamheter du vill stötta eller se förverkligas.

Enligt vår filosofi kan alla investera. Du kanske kan laga maskiner, investera din tid, erbjuda mentorskap, har oanvänt utrymme, vill investera pengar eller har kunskap om affärsutveckling. Oavsett resurs kan du bidra till den lokala ekonomin.

Liknade event har arrangerats i Europa och nu testar vi detta i Göteborg, för att stärka den lokala ekonomin och underlätta för en lokal omställning.

Arrangeras av: Studiefrämjandet, Coompanion, Omställning Göteborg, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Tikitut, Frilagret och hållbarhetskonsult Emma Petersson. Projektet stöds av VINNOVA och vänder sig till alla, så väl föreningar, privatpersoner, privat- och offentlig sektor.

Viktig information:
Det finns begränsat antal platser vilket innebär först till kvarn! Du kommer få ett mail som bekräftar din bokning längre fram.

Deltagandet är gratis. En kostnad tillkommer på 200 kr om du inte deltar. Avanmälan sker senast 4 dagar innan eventet till reconomygbg@gmail.com.
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question