แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 Service Satisfaction Form for Registration and Processing Office of Academic Promotion and Registrar Rajamangala University of Technology Isan Academic Year 2017.
คำชี้แจง Instructions 1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผลการให้บริการของงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป This form is to evaluate the service of Registration and Processing Office of Academic Promotion and Registrar unit for the academic year 2017, which is to be used for the improvement of the effectiveness of the service provided by the various units so that the service might be responsive to the needs of the clients.
2. กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิเห็นของท่านมากที่สุด Please select the choice most suitable to your opinion.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms