ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ: Впровадження нових педагогічних та цифрових технологій в освітній процес
Шановні колеги!
У рамках міжнародного проекту Erasmus+ MoPED (MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION BY INNOVATIVE TEACHING INSTRUMENTS - 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), в якому бере участь ваш Університет, підготовлено опитування з метою вивчення Вашої думки щодо впровадження нових педагогічних та цифрових технологій в освітній процес.

Ваша думка допоможе учасникам проекту розробити і успішно реалізувати програми курсів підвищення кваліфікації та сучасних тренінгів для викладачів Вашого університету задля впровадження інноваційних педагогічних і цифрових технологій та відповідні рекомендації з використання зазначених в опитувальнику інформаційно-комунікаційних інструментів в освітньому процесі університету. Отримані відповіді дозволять визначити Ваші нагальні потреби в галузі інформатизації освітнього процесу, допоможуть зробити підготовлені нами матеріали та тренінги цікавими і корисними для Вас.
Частина 1. Вступ
1. Оберіть назву Вашого університету: *
2. Який стаж Вашого професійного педагогічного досвіду? *
3. До якої галузі відносяться дисципліни, що Ви викладаєте? *
Частина 2. Сучасні освітні тренди
4. Оцініть актуальність освітніх трендів, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
Неформальна освіта (англ. Non-formal education) – освіта, яка є інституціолізована, цілеспрямована, спланована особою або організацією, яка забезпечує надання освітніх послуг. Визначальною характеристикою неформальної освіти є те, що вона є доповненням та / або альтернативою формальної освіти в навчанні протягом усього життя індивідуума.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
STEAM-освіта ( Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic)
Формування компетентностей (предметних та ключових)
Персоналізація навчання, адаптивне навчання
Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати
Розвиток підприємницького і дослідницького, критичного мислення
Гейміфікація – навчання через гру
Розвиток неформальної освіти, відкритість і доступність освіти
Мобільне навчання (використання мобільних смарт пристроїв для навчання)
Зміна ролі вчителя і викладача
5. Оберіть три найактуальніші освітні тренди для Вашого університету *
Required
6. Чи враховуєте Ви вищезазначені освітні тренди при організації освітньої діяльності студентів? *
Частина 3. Інноваційні педагогічні технології та методи навчання
Інтегроване навчання (поєднання кількох основ наук)

IBL (Inquiry Based Learning – дослідницьке навчання)

IBS (inquary based space) – використання е-освітніх дослідницьких середовищ

PBL (Project Based Learning – метод проектів)

Computational thinking – технології формування обчислювального мислення

Змішане навчання (англ. blended learning) — це різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до традиційних, а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і «перевертає» клас (англ. flipped classroom).

Дуальна освіта (від лат. dualis — подвійний) — вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Пірінгове оцінювання (від англійського Peer-to-peer, P2P — рівний до рівного) – рівноправне оцінювання один одного.

Мейкерство – педагогічна технологія, яка базується на створенні учнями власними руками деякого продукту (від англ. слова make – створювати, робити)

Сторітеллінг (англ. Storytelling - розповідання історій) – педагогічна технологія , за допомогою якою можна передавати різну інформацію через розповідання історій

Microlearning – технології використання коротких відео

BYOD (Bring Your Own Device) – технології використання власних гаджетів
7. Оцініть необхідність впровадження та використання таких інноваційних педагогічних технологій та методів у Вашому університеті, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Інтегроване навчання
IBL та IBS
PBL
Колаборативне навчання
Технології перевернутого класу
Віртуальна, змішана і доповнена реальність
3-D принтінг
Технології формування медіаграмотності
Computational thinking
Проблемно-орієнтоване навчання
Змішане навчання
Дуальна освіта
Пірінгове оцінювання
Мейкерство
Сторітеллінг
Технології інклюзивної освіти
Microlearning
Технології дистанційного навчання
Технології формування критичного мислення
BYOD
Технології формувального оцінювання
Використання е-навчальних ігрових середовищ
Частина 4. Цифрові компетентності (ІКТ-компетентності)
8. Оберіть напрями розвитку цифрової компетентності викладача університету. *
Required
9. Оцініть значущість таких компетентностей у розумінні ролі ІКТ у трансформації освіти, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Розуміння освітньої політики в галузі використання ІКТ
Знання інновацій в освітній політиці
Знання про приклади та роль ІКТ у трансформації освіти
Включення освітніх трендів у особисту педагогічну діяльність
Здатність оцінити ефективність ІКТ інструментів на різних стадіях трансформації освіти
Здатність підібрати ІКТ інструменти в залежності від мети
Вміння визначати переваги та недоліки ІКТ
Вміння прогнозувати результати впровадження ІКТ в умовах трансформації освіти