FTESË PËR APLIKIM
Në kuadër të projektit “Mbështetja e të rikthyerve dhe personave potencial për imigracion të paligjshëm, duke përfshirë përfituesit e mëparshëm të prekur nga Covid-19, me punësimin dhe vetëpunësim”, financuar nga GIZ-DIMAK, SHHBK “Nena Terezë’ fton personat e riatdhesuar nga Gjermania dhe personat potencial për imigrim ilegal që të aplikoj për mundësinë e ndjekjes së trajnimit për ndërmarrësi dhe përfitimit të pajisjeve/mjeteve të punës, me qëllim të fillimit të biznesit (start-up).

Përparësi për të përfituar nga ky projekt do të kenë: të rinjtë, femrat, komunitetet pakicë dhe grupet e tjera të margjinializuara nga e gjithë Kosova.

Kriteret për aplikim janë:
- Të jenë persona të riatdhesuar nga Gjermania
- Persona me gjendje jo të mirë sociale
- Të mos kenë përfituar më parë nga skemat për të riatdhesuar;
- Të jenë banorë të Republikës së Kosovës;
- Të jenë mbi moshën 18 vjeçare.

Aplikimin mund ta bëni online duke plotësuar aplikacionin më poshtë.

Për më shumë mund të na kontaktoni në:
+383 (0) 38 542 864
Emri dhe mbiemri: *
Data e lindjes: *
Gjinia: *
Etnia: *
Regjioni nga jeni? *
Komuna: *
Vendbanimi: *
Adresa e banimit: *
Numri kontaktues: *
A jeni person i riatdhesuar? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of D&D Business Support Center. Report Abuse