Föreningsenkät Skridsko och Kälksport
I december informerade Skridsko- och Kälksportförbundet via sina hemsidor/nyhetsbrev om ett påbörjat arbete med att undersöka möjligheterna till ett samgående mellan förbunden. Har du inte läst informationen finner du den här: http://www.swesliding.se/Nyheter/forbundsnyheter/skridskoforbundetochkalksportforbundetundersokermojlighettillsamgaende/

Bakgrunden är att Riksidrottsmötet i Jönköping 2019 tog beslut som innebär att små förbunds möjligheter till inflytande och ekonomiskt stöd försämras. Bland annat får medlemsförbundens storlek stor betydelse för utfallet i det framtida ekonomiska stödsystemet. Kälksportförbundet är ett av de förbund som fått besked om att medlemskapet i RF upphör från och med 1 januari 2021 med hänvisning till att förbundet har för få medlemsföreningar.

Möjligheten att förhindra att kälksportförbundets föreningar utesluts ur RF är ett samgående med ett annat specialförbund. Skridskoförbundets styrelse har sagt ja till att undersöka möjligheterna till ett samgående. Motivet är möjligheten att med ett bredare utbud av aktivitetsformer och fler föreningar kunna bli ett förbund som stärker sin position både inom RF och i samhället.

Genom medel från RF har en projektgrupp bildats för att leda arbetsprocessen för ett möjligt samgående. I projektgruppen ingår respektive förbunds ordförande och generalsekreterare.

Projektgruppen kommer under våren att arrangera både en styrelse- och en föreningskonferens (16-17 maj), där samgående och möjlig arbetsorganisation för det ”nya förbundet” kommer att diskuteras.

Men redan nu önskar projektgruppen få lite respons om ett eventuellt samgående från alla föreningar.

Initialt vill vi ha svar på nedanstående övergripande frågor. Vi önskar svaret till senast 31 januari.

När resultatet sammanställts och utvärderats kommer det att redovisas.

Med hälsningar,

Maurine Filip - Ordförande Skridskoförbundet
Hasse Abrahamson - Ordförande Kälksportförbundet
Email address *
1. Vår förening bedriver verksamhet i följande idrotter *
Required
2. Vår förenings reaktion på förslaget om ett samgående mellan Skridsko- och Kälksportförbundet *
Kommentar till ovanstående svar: *
3. Vilka funderingar, frågor, tips eller förslag vill ni framföra till projektgruppen angående förslaget om ett eventuellt samgående/sammanslaget förbund?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy