Registration SDG Action Manager Workshop
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SDG Action Manager Workshop

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Global Compact Network Thailand ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก (https://goo.gl/maps/X4cQdUUfQEzX5vKU9) เเละ Virtual Zoom Online Meeting

เเละจะมีการติดตามผลการดำเนินงานกับ 5 ครั้งผ่านทาง Zoom เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
[11.02.2021] Module 1: Governance
[18.02.2021] Module 2: Worker
[25.02.2021] Module3: Community
[04.03.2021] Module4: Customer
[11.03.2021] Module5: Environment

ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามองกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน จึงมองว่าการมีเครื่องมืออย่าง SDG Action Manager จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ภายในปี 2030 หรือพ.ศ. 2573 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้วางไว้

โดยโอกาสนี้ในปี 2021 Global Compact Network Thailand และ B CORP Thailand มุ่งเป้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ SDG Action Manager ผ่านหลักสูตร "SDG Action Manager Workshop" และจะขยายผลในการทดลองใช้เครื่องมือนำร่องในกลุ่มสมาชิก Global Compact Network Thailand เพื่อเป็นต้นแบบในวัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่ดีในประเทศไทย

องค์กรจะสามารถใช้ SDG Action Manager ได้อย่างไรบ้าง?
1. Find your starting point: สามารถกำหนดเเละหาทิศทางในการเริ่มต้นการดำเนินการตามกรอบ SDGs ได้
2. Understand and share your impact: สามารถทำความเข้าใจ เเบ่งปันถึงผลกระทบของการดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินตามข้อกำหนก SDGs ได้
3. Set goals and track improvement: สามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามผลเพื่อนำไปปรับเเก้ได้
4. Collaborate across your company: สามารถประสานการดำเนินการในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้
5. Learn at every step: สามารถเรียนรู้ในทุกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. Trailblaze together: สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนเเนวทางการดำเนินงานที่ดีเเละมีประสิทธิภาพได้ภายในปี 2030

SDG Action Manager เป็นเครื่องมือระดับสากลที่ได้รับการรับรองจาก United Nation Global Compact (UNGC) และ B LAB โดยการพัฒนาตามหลักการประเมินองค์กรด้านความยั่งยืนที่จะเข้ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวชี้วัด เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs Impact เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม การทำธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ในศตวรรษที่ 21st Corporate Citizenship


*โดยราคาค่าสมัครปกติ เเบ่งเป็น
ค่าสมัคร Onsite 12,000 บาท/ท่าน
ค่าสมัคร Virtual 9,999 บาท /ท่าน

** หลักสูตร SDG Action Manager Workshop รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น !!
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
สิทธิพิเศษสำหรับ Member รับส่วนลด 20%
หากลงทะเบียนและชำระเงิน Early Bird รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ภายในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

***ท่านต้องนำ Laptop ของท่านมาในวันที่อบรมด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 089–6801233 , 090-6693961
Email : bcorpthailand@nisecorporation.com
คำนำหน้าชื่อ (Title Name) *
ชื่อจริง-นามสกุล (First name - Surname) *
องค์กร(Organization ) *
ตำเเหน่ง (Position) *
จดหมายอีเลกทรอนิกส์ (E-mail) *
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว (Personal Phone Number) *
ที่อยู่บริษัท (Company Address) *
Sector *
ความสะดวกในการเข้าร่วม (Potential Attendance) *
Captionless Image
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NISE Corporation. Report Abuse