“İnovasyon Kapasitesi Öz Değerlendirme” Çalışması
Değerli Katılımcı,

Aşağıdaki ifadeleri firmanız açısından değerlendiriniz. Bu çalışma, Sizin yenilik yönetiminizin belirlenmesinde ilk aşamayı oluşturmaktadır. Doğru ya da yanlış ifade bulunmamaktadır. Soruların tamamının cevaplanması ve mevcut durumu yansıtması önem taşımaktadır. Her bir soru için beş seçenek bulunmaktadır. 1- Hiç katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum ve 5- Tamamen katılıyorum şeklinde işaretlemeniz beklenmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Dr. Mustafa Kemal Topcu

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Aşağıdaki ifadelerin uygunluk derecesini seçiniz. *
Hiç katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen katılıyorum
İş stratejimizin açıkça tanımlanmış hedefleri/amaçları vardır.
İş stratejimiz çalışanların ve diğer paydaşların (ör. müşteri, tedarikçi, iş ortağı) görebilmesi için dokümante edilmiştir.
Farklı birimlerin (pazarlama, finans, üretim, ArGe gibi) iş stratejimize nasıl katkı yapacağı belirlidir.
İş stratejimiz açıkça yenilik ile ilişkilendirilmiştir.
ArGe, iş modeli geliştirme, fırsatları değerlendirme ve alternatifleri seçme gibi unsurlar için açık hedeflerimiz bulunmaktadır.
Değişen çevre koşullarına göre stratejimizi gönden geçirir, güncelleriz.
Şirket sahibinin/yönetiminin açık vizyonu vardır.
Yöneticiler yenilikçi fikirleri cesaretlendirir.
Çalışanların yaratıcılığı ve risk alması teşvik edilir.
Yeni fikirlerle birlikte projelerin başlatılması için yeterli insan kaynağı sağlarız.
Yeni fikirlerle birlikte projelerin başlatılması için yeterli finansman sağlarız.
Çalışanlarımız yenilik için gereli yeteneklere sahiptir.
İyi yapılandırılmış bir işe alım ve eğitim politikamız vardır.
Yenilik projeleri için bütçemiz vardır.
Her projenin tanımlı bir bütçesi vardır.
Nakit değişimleri yenilik bütçesini etkilemez.
Yenilik için verilen hibe, destek ve teşvikleri biliyoruz.
Yenilik için verilen dış destekleri çoğunlukla kullanırız.
Tüm çalışanlara yönelik ödül sistemimiz vardır.
Firmadaki herkes yapılan katkıyı anlar ve tekdir eder.
Tüm çalışanlar korkmadan ve çekinmeden yeni fikirleri deneyebilir.
Müşterilerimiz yenilik projelerimizde yer alır.
Tedarikçilerimiz yenilik projelerimizde yer alır.
Üniversiteler yenilik projelerimizde yer alır.
Bazen rakiplerimizle de işbirliği yaparız.
Yeni teknolojilere takip etmek için yeni platformlara, birliklere üye olduk.
İyi sistemler ve süreçlerle uyumlu olarak çalışan rollerin tanımlandığı ve firmanın tümüne yayılmış bir organizasyon yapısı vardır.
Farklı birimler arasında iyi bir işbirliği ve iletişim vardır.
Kurumsal bilgimizi kayıt altına almak, muhafaza etmek ve paylaşmak için iyi bir sistemimiz vardır.
Projelerden sonra değerlendirme yaparız.
Bizi rakiplerimizden ayıran güçlü teknolojik yetkinliklerimiz vardır.
Rakiplerimizin geliştirdiği teknolojileri takip ederiz.
Gelecekteki iş fırsatlarını yaratmak için yeteneklerimizi, bilgimizi ve teknolojiyi nasıl kullanacağımızı biliyoruz.
Firmamızda fikir geliştirme teknikleri kullanırız.
Firma içinde fikirleri toplarız.
Müşteri geri bildirimlerinden yeni fikirler ediniriz.
Fuarlara katılır, yeni teknolojileri takip ederiz.
Firma için akademik çalışma yapılmasını teşvik ederiz.
Seminer, kongre, konferans gibi etkinliklere katılım sağlarız.
Açık yenilik gibi modelleri kullanırız.
Fikirleri değerlendirmek için tanımlı bir sistemimiz vardır.
Fikirler firmanın iş ve yenilik stratejisi ile ilişkilendirilerek değerlendirilir.
Seçilen fikirler için gerekli teknolojiyi nasıl edineceğimizi tanımlarız.
Fikirleri değerlendirmek için farklı birimlerden oluşan bir komitemiz vardır.
Komitenin toplantıları düzenlidir ve tanımlıdır.
Firmamız gerekli teknolojiyi firma içinde geliştirecek yeteneğe sahiptir.
Firmamız gerekli teknolojileri dış paydaşlarla beraber geliştirecek yeteneğe sahiptir.
Firmamız teknoloji transferi yapabilecek yeteneğe sahiptir.
Gerekli teknolojileri geliştirebilecek alt yüklenicilerimiz vardır.
Projelerde sistematik bir şekilde risk yönetimi uygularız.
Etkin bir proje yönetimi uygularız.
Ticarileştirme aktiviteleri fikir seçimi aşamasında başlar.
Firmanın entellektüel varlıklarını (bilgi birkimi, patent, marka vb) nasıl tanımlayacağımızı, elde edeceğimizi ve koruyacağımızı biliyoruz.
Pazarlama planı, satış ekibi organizasyonu, üretimin planlanması için birimler arasında yapılandırılmış bir etkileşim vardır.
Gerekli tedarikçileri yenilik sürecinin başında tanımlar ve ticarileşme sürecine kadar yakından çalışırız.
Ticarileştirme sürecini kolaylaştırmak için gerekirse proje geliştirme safhasında müşterilere beraber çalışırız.
Proje sonuçlarını ölçer ve düzenli bir şekilde dokümante ederiz.
Projelerimiz belirlenen zamanda başarıyla tamamlanır.
Projelerimiz belirlenen bütçe sınırları içerisinde başarıyla tamamlanır.
Proje hedeflerine çoğunlukla ulaşır ya da üzerine çıkarız.
Düzenli olarak müşteri memnuniyet anketi yaparız.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy