เสวนาเรื่อง “ร่วมกันมองอนาคต การพัฒนาทรัพยากรแร่ของไทย”

กำหนดการกิจกรรมเสวนา
เรื่อง “ร่วมกันมองอนาคต การพัฒนาทรัพยากรแร่ของไทย”

โดย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

เวลา กำหนดการ

เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด โดย ดร.ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

เวลา 08.45 – 09.00 น. ชมวิดีทัศน์ 3 นาที และแนะนำผู้ดำเนินรายการ

เวลา 09.00 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “ร่วมกันมองอนาคต การพัฒนาทรัพยากรแร่ของไทย” โดย

1. นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2. ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย นักวิชาการอิสระ (อดีตนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย)

3. นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์ นักวิชาการอิสระ (อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและอดีตนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย)

4. นายสุรชัย พรจินดาโชติ ผู้แทนบริษัท บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

5. นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

ดำเนินรายการโดย
นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ (ผู้ดำเนินรายการ เถียงให้รู้เรื่อง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันพุธ 22.30 - 22.00 น. และผู้จัดรายงานวิทยุคลื่นความคิด ข่าวเด่นประเด็นร้อน FM 96.5 วันจันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น.)

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (รับประทานอาหารว่างในห้องเสวนา)


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question