INSCRIPCIÓ PASQUA AVELLANES 2019
Amb Crist, Despertem a la Vida!
Dades personals
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
Pertanyo al grup: *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, DRETS DE LA IMATGE I PROPIETAT INTELECTUAL DELS PARTICIPANTS
El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016 és la nova normativa europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Mitjançant aquest document, MARISTES dona compliment a tots els requisits d’informació i consentiment exigits per aquesta nova normativa.
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016, us informem que les imatges i la resta de dades captades s’incorporaran a fitxers titularitat de l’entitat MARISTES per a les finalitats descrites.
AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LA IMATGE: El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com pel Reglament 679/2016, de protecció de dades de caràcter personal (MARISTES té previst realitzar gravacions durant el desenvolupament de l'activitat per a la posterior difusió en l’àmbit marista (publicacions, Internet, xarxes socials, publicacions web...) amb finalitat informativa i de difusió pública. La publicació d’aquestes imatges pot revelar dades especialment protegides relatives a la salut, origen racial, creences religioses o situació personal). *
PROPIETAT INTEL·LECTUAL: El material que elaboreu pot ser publicat en exposicions i actes que MARISTES organitzi o en els quals hi participi, així com en blogs i altres espais de comunicació destinats a finalitats informatives. Aquesta autorització és necessària fins i tot quan l’autor no hi aparegui clarament identificat i inclou, per exemple, una reflexió. *
NOVETATS I INFORMACIÓ PER VIA ELECTRÒNICA: rebre informació per donar a conèixer les activitats de MARISTES, informar sobre futurs esdeveniments etc. *
Informem del tractament de les vostres dades per tal de gestionar la vostra assistència a l’esdeveniment, incloent l’ús de la vostra imatge i adreça electrònica i propietat intel·lectual. El responsable del tractament és FUNDACIÓ CHAMPAGNAT / MARISTES PROVINCIA HERMITAGE. Base del tractament: gestionar la vostra sol·licitud per participar a l’esdeveniment, i en base aquest consentiment. Les dades es mantindran mentre no sol·liciteu la seva supressió. Us informem que teniu el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament respecte a les vostres dades, així com de retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Si no voleu seguir rebent la nostra informació, només heu de sol·licitar que us en voleu donar de baixa enviant un correu electrònic a pasquavellanes@maristes.cat. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a dpd@maristes.cat. Podeu fer una queixa davant les autoritats de protecció de dades.
Ja he participat altres anys a la Pasqua de les Avellanes *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service