แบบสอบถามงานสัมมนา “ ทันโลกทันเหตุการณ์อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 2563 ”
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Cattleya โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดี กรุงเทพฯ

ความหมายระดับของการประเมิน

5 = มากที่สุดหรือดีมาก
4 = มากหรือดี
3 = ปานกลางหรือพอใช้
2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน
1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ *
5
4
3
2
1
การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
ความเหมาะสมของสถานที่
ความเหมาะสมของระยะเวลา (จำนวนชั่วโมง.,จำนวนวัน)
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ฝ่ายต้อนรับ, ลงทะเบียน ฯลฯ)
อาหาร และเครื่องดื่ม
โสตทัศนูปกรณ์
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของหัวข้อสัมมนา
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นหลังการสัมมนา
วิทยากร ( คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
วิทยากร ( รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
วิทยากร ( คุณทวีเดช ประเจกสกุล ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
วิทยากร (น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
วิทยากร (น.สพ.ดร.อวยชัย พุทธิพงษ์ ศิริพร ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
ผู้ดำเนินรายการ ( น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของผู้ดำเนินการอภิปราย
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของผู้ดำเนินการอภิปราย ในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy