Dotazník spokojnosti nelôžkové oddelenia
Vážený klienti,
dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach z návštevy našej nemocnice. Vami poskytnuté informácie nám pomôžu skvalitniť prácu v našom zariadení.
Vyberte pracovisko *
Ste spokojný(á) s rýchlosťou vybavovania pacientov?
Vyhovuje Vám objednávanie a časovanie pacientov?
Ste spokojný(á) s komunikáciu lekára / RTG laboranta/ fyzioterapeuta ?
Oboznámil Vás lekár / RTG laborant/ fyzioterapeut s postupom vyšetrenia ?
Sú priestory udržiavané v čistote ?
Sú sociálne priestory (WC) udržiavané (čisté) ?
Uvítali by ste anonymne odovzdávanie výsledkov ?
Myslíte si, že Vám bola poskytnutá kvalitná zdravotná starostlivosť ?
Dotazník je anonymný.
Ďakujeme Vám za čas a ochotu , ktorú ste venovali vyplneniu tohto dotazníka.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms