Rejestracja załóg - Letni Cruising - Turystyczny Rajd Pojazdów Zabytkowych i Youngtimerów           - 17 lipca 2022
Data: 17.07.2022
Start pierwszej załogi 10:30
Rejestracja uczestników 9.00-10.00
Biuro imprezy czynne w dniu imprezy na starcie od godziny 9:00 do 10:15
klasycznastrefawroclaw@gmail.com

1. ORGANIZATORZY:
Fundacja Klasyczna Strefa Wrocław
Vertigo Jazz Club
Babie Lato Partynice

Partnerzy: 
Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "FreeDom"
Nanotechniq 
Zaczarowana Stodoła 
MB X Photo 

2. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Impreza odbywa się w dniu 17 lipca 2022 roku
Start: Zaczarowana Stodoła Przelotowa 16, Kębłowice
Meta: Babie Lato Partynice Zwycięska 2, Wrocław

3. CEL IMPREZY
Popularyzacja walorów turystycznych i historii regionu poprzez pokazanie na trasie rajdu pojazdów zabytkowych. Integracja międzynarodowa środowisk pojazdów zabytkowych. Popularyzacja historii motoryzacji oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Impreza polega na przejechaniu trasy według szkicu dostarczonego przez organizatora oraz
prawidłowym wykonaniu prób sprawnościowych. Czas przejazdu nielimitowany. Długość trasy wynosi ok.
120 km.

4. UCZESTNICTWO
Uczestnikami rajdu pojazdów zabytkowych są kierowcy, piloci i osoby towarzyszące w pojazdach samochodowych i motocyklach mających co najmniej 30 lat, spełniające warunki
określone w Prawie o Ruchu Drogowym.

Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji pojazdu zgłoszonego do rajdu oraz ograniczenia liczby uczestników ze względów organizacyjnych (ok. 55 załóg).
Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny.

5. KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w imprezie to 80 zł od załogi 2-osobowej (+30 zł każdy kolejny pasażer powyżej 10 lat)
W cenie pakiet startowy, poczęstunek oraz posiłek na mecie.

6. NAGRODY.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ORGANIZATORA.
Uczestnik kierowca musi mieć aktualne prawo jazdy.
Pojazd uczestniczący w rajdzie musi posiadać ważny przegląd techniczny, obowiązkowe ubezpieczenie OC i wyposażenie.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni i bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

8. PRZETWARZANIE DANYCH
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie pozyskanych przez organizatora danych osobowych: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail wyłącznie do wykorzystania ich w trakcie i na potrzeby rajdu oraz w przyszłości w celu informowania o przyszłych wydarzeniach. Fundacja Klasyczna Strefa Wrocław zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych w trakcie rajdu do promocji wydarzenia i Fundacji w mediach.

13. INFORMACJA DODATKOWA.
Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego nie gwarantuje zakwalifikowania załogi do imprezy Letni Cruising.
Zaakceptowana załoga zostanie poinformowana o tym drogą mailową lub telefoniczną.

E-mail Fundacji:
Kontakt@klasycznastrefa.com

Strona:
www.KlasycznaStrefa.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię Nazwisko *
Imię Nazwisko Pilota
Pojazd *
Rocznik pojazdu *
Liczba pasażerów *
Liczba pasażerów poniżej 12 roku życia
Tel. kontaktowy *
E-mail *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy