แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อาชีพ *
1.4 ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2.1 ด้านข้อมูล *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
2.1.1 มีข้อมูลหน่วยงานเพียงพอต่อความต้องการ
2.1.2 ภาษาเข้าใจง่าย
2.1.3 ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
2.1.4 ข้อมูลที่นำเสนอตรงตามความต้องการ
2.1.5 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
2.2 ด้านการใช้งาน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
2.2.1 ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์
2.2.2 ใช้งานง่าย มีตัวช่วยในการค้นหาข้อมูล
2.2.3 มีช่องทางติดต่อกลับ
2.2.4 สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
2.3 ด้านรูปแบบ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
2.3.1 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
2.3.2 การออกแบบมีความเหมาะสม
2.3.3 ภาพประกอบ และสีที่ใช้มีความเหมาะสม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และปัญหาการใช้งาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms