FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU Zarządzanie i finanse w podmiotach ekonomii społecznej Zielona Góra 17.05.2018

w ramach projektu„Rozkręcamy społeczny biznes” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej