PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

  A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question