Ondertekenen Woonrevolte Amersfoort
Zondag 30 januari 2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Woonrevolte Amersfoort
Het is steeds zeldzamer om een betaalbare woning te vinden. Prijzen voor koopwoningen blijven stijgen. Wijken worden gesloopt om ruimte te maken voor (dure) nieuwbouwprojecten. Een tekort aan sociale huurwoningen zorgt voor enorm lange wachtlijsten. En de particuliere huurwoningen worden ook steeds duurder. Wonen is een recht voor iedereen en daarom is het tijd voor actie. Hieronder vindt je onze eisen, onderteken jij ze ook?

Meer info op: www.woonrevolte.nl 
​​

Wij eisen
1.
Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit
Behandel dakloosheid als huisvestingsprobleem, zet fors in op het voorkomen van dakloosheid en huisuitzettingen, en zorg voor snelle huisvesting van mensen die toch dakloos raken.

Er komen veel te weinig betaalbare woningen vrij in Amersfoort waardoor mensen onnodig dakloos worden en dit te lang blijven. Onderdak vinden bij vrienden en familie wordt belemmerd door toepassing van de kostendelersnorm. Wie dakloos wordt moet zo snel mogelijk een eigen woning krijgen toegewezen en de gemeente moet alle wettelijke ruimte inzetten om de kostendelersnorm niet toe te passen.


2.
Zorg voor breed toegankelijke en toekomstbestendige volkshuisvesting
Voor lagere én middeninkomens. Stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurderheffing af, en investeer vanuit het rijk minstens 4 miljard per jaar extra in betaalbare woningen, verduurzaming, en leefbare wijken.

Er is een enorm tekort aan goedkope woningen in Amersfoort, met name voor jongeren en mensen met een beperking is het moeilijk om nog een woning te kunnen vinden. Ook zijn er te weinig betaalbare woningen voor senioren om naar door te stromen. Amersfoort moet stoppen met vooral te bouwen voor doelgroepen die veel gemeentebelasting opbrengen en zich nu vooral richten op doelgroepen die nauwelijks nog aan een huis kunnen komen.
Stop de sloop van Jericho. Behoud en verduurzaam bestaande sociale huurwoningen en vergroot de voorraad betaalbare huurwoningen.
Verduurzaming mag geen dekmantel zijn voor huurbazen om sloop te rechtvaardigen. Bewoners van sociale huurwoningen moeten niet worden uitgesloten van de energietransitie.

3.
Garandeer betaalbaarheid
Reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, maak het puntenstelsel algemeen bindend en haal de WOZ-waarde uit de puntentelling. Herzie alle belastingmaatregelen die de koopprijzen opdrijven. Belast vermogen zwaarder en inkomen uit werk minder.

Amersfoort loopt keer op keer voorop in de verkeerde lijstjes, er moet een einde komen aan de huurstijgingen en prijsopdrijvingen van koopwoningen door beleggers. Met verhuurders moeten daarom harde afspraken worden gemaakt en het wegkapen van woningen door beleggers moet worden voorkomen via een stadsbrede opkoopbescherming. Het verplichte percentage sociale huurwoningen in bouwprojecten moet worden uitgebreid met kwaliteitseisen zodat projectontwikkelaars niet alleen maar hele kleine woningen opleveren die alsnog veel te duur zijn per vierkante meter.

4.
Garandeer woonzekerheid
Maak vaste huurcontracten en permanente huisvesting weer de norm. Schaf tijdelijke huurcontracten af en bied goede huur(prijs)bescherming voor alle huurders.

Amersfoort loopt voorop met tijdelijke huurcontracten en stijgende huren. De gemeente moet er alles aan doen om daar mee te stoppen. Ook in wijken met hoge inkomens moet de schaarse ruimte die vrijkomt benut worden voor het realiseren van goedkope woningen zodat het niet nodig is om arbeidersbuurten te slopen. Het valt niet uit te leggen dat de sloop van een ziekenhuis wordt ingezet om een villawijk voor de rijken aan te leggen terwijl Jericho nu gesloopt moet worden om ruimte te maken voor nieuwbouw.

5.
Verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur
Behandel eigenwoningbezit en huren als gelijkwaardig. Stop met onevenredige financiële voordelen voor woningeigenaren, bouw de hypotheekrenteaftrek versneld af.

De gemeente Amersfoort moet stoppen met extra financiering van koopwoningen via b.v. de starterslening om prijsopdrijving en bevoordeling van kopers ten opzichte van huurders te voorkomen. Energiebesparende financiële voordelen komen nu vooral terecht bij woningeigenaren, de gemeente moet meer investeren in huurwoningen zodat ook huurders in energiezuinige en goed geïsoleerde huizen kunnen wonen.

6.
Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting
Stop met uitsluiting op grond van inkomen (Rotterdamwet, gentrificatiebeleid), garandeer voldoende betaalbare woningen voor mensen met een beperking en ouderen, zorg voor een stevige aanpak van discriminatie door verhuurders en makelaars.

De gemeente Amersfoort moet zich actief inzetten om discriminatie op de woningmarkt bloot te leggen en daarop te handhaven. De gemeente moet gelijke toegang tot huisvesting garanderen, dus ook geen tweederangs huisvesting voor statushouders toestaan. De gemeente moet afdwingen dat alle gebouwde woningen toegankelijk zijn en ook voor mensen die afhankelijk zijn van beschermd wonen of zorgwoningen moeten er voldoende nieuwe woningen worden gerealiseerd.

7.
Geef burgers gelijkwaardige inspraak
Democratiseer besluitvorming over grond, vastgoed en woonomgeving, geef bewoners zeggenschap, faciliteer coöperatieve woonvormen.

8.
Dam de financialisering van huisvesting in
Schaf onevenredige financiële voordelen voor investeerders af, belast huurinkomsten eerlijk, en zet de opkoopbescherming breed in.

In alle wijken van Amersfoort moet de woonplicht en opkoopbescherming worden ingevoerd om een waterbedeffect te voorkomen. Bij nieuwbouwprojecten worden afspraken met de ontwikkelaar gemaakt om te voorkomen dat woningen meteen weg worden gekaapt door investeerders.

9.
Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans
Registreer en monitor verhuur, investeer in de Huurcommissie en in lokale huurteams, voer een verhuurdersvergunning in, verhoog de handhavingscapaciteit en bestraf misstanden.

De gemeente Amersfoort moet in navolging van andere gemeenten een huurteam invoeren om huurders te helpen om malafide verhuurders aan te pakken en investeren in onafhankelijke huurdersbelangengroepen.

10.
Pak leegstand stevig aan
Als huizen leegstaan terwijl zoveel mensen geen huis hebben is kraken legitiem en logisch. Het kraakverbod moet daarom worden afgeschaft.

De gemeente Amersfoort moet gebruik maken van de Leegstandwet en belastingmaatregelen om leegstand actief aan te pakken.Naam
Organisatie *
Telefoonnummer *
E-mail *
Commentaar
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy