Rekolekcje uwolnienia "Z ziemi Egipskiej do ziemi Obiecanej"
Rekolekcje uwolnienia, które prowadzi o. Józef Witko OFM - franciszkanin, rekolekcjonista i uczestnik ruchu charyzmatycznego. Od kilkunastu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe w których każdego roku uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób.
Kiedy i gdzie?
Termin: 15 - 17 grudnia 2017 r.
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR, Rzeszów, ul. Połonińska 25
Koszt rekolekcji: 105 zł płatne do 5 grudnia 2017 r.
(na koszt rekolekcji składa się 50 zł ofiary dla głoszącego i 55 zł opłaty rekolekcyjnej)
Liczba miejsc ograniczona!

Wpłaty należy dokonać na konto:
Katolickie Stowarzyszenie Tabor,
ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów
Nr konta: 46 2490 0005 0000 4500 5762 6183,
w tytule należy podać imię, nazwisko oraz nazwę rekolekcji.

Jest możliwość zamówienia dodatkowo noclegu oraz posiłków w Domu Diecezjalnym Tabor. Noclegi w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych wynoszą odpowiednio 40zł/35zł/35zł od osoby za noc. Posiłki można wybrać w formularzu na następnej stronie.

Regulamin
1. Rekolekcje są prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć (z wyłączeniem sesji otwartych określonych przez organizatora). Rejestracja na rekolekcje jest tylko i wyłącznie internetowa.

3. W rekolekcjach nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku życia.
Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w rekolekcjach pod warunkiem dostarczenia do recepcji rekolekcji oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Przyjęcie na rekolekcje następuje dopiero po dokonaniu wpłaty rekolekcyjnej. UWAGA!!! W razie niemożliwości dotarcia na rekolekcje, uprzejmie prosimy o zorganizowanie za siebie zastępstwa, gdyż wpłata rekolekcyjna nie podlega zwrotowi.
O zorganizowaniu przez siebie zastępstwa prosimy uprzedzić recepcję wysyłając wiadomość e-mail na adres recepcja@tabor.rzeszow.pl zawierającą potrzebne dane osoby zastępującej (patrz formularz).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób zaproszonych, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów.

6. Podczas trwania rekolekcji organizator może wykorzystywać urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku.

7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania seminarium zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (tj.Dz.U. 2017 poz. 880 z poz. zm.)

8. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawa z dnia. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883.

9. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i nikotyny oraz innych środków odurzających.

10. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku "C".

11. Miejsca siedzące będą numerowane, więc prosimy nie zajmować miejsc przeznaczonych dla kogoś innego.

12. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się także do:
- przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym rekolekcje są prowadzone,
- stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych,
- noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów,
- zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

13. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: recepcja@tabor.rzeszow.pl bądź pod numerami telefonu 533 833 399 (7.00 do 15.00) lub 570 345 210 (15.00-19.00).

Akceptacja regulaminu *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Katolickie Stowarzyszenie Tabor. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms