Ilmoittautuminen koira-avusteisen toiminnan koulutukseen (Canine-Assisted Activity, CAA)
Tervetuloa ilmoittautumaan Suomen Terapiakoirakoulun soveltuvuusarviointiin ja koira-avusteisen toiminnan (CAA) koulutukseen. Täyttämällä tämän lomakkeen ilmaiset halukkuutesi osallistua koulutukseen, jos sinä ja koirasi suoritatte hyväksytysti soveltuvuusarvioinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että läpäistyäsi soveltuvuusarvioinnin, pääset automaattisesti seuraavalle alkavalle kurssille valitsemallesi paikkakunnalle.

Kurssi, johon ilmoittaudut, järjestetään seuraavana ajankohtana:
Soveltuvuusarvionti: 24.10.2021
Kurssipäivämäärät: 13-14.11, 11-12.12, 22-23.1.2022
Sertifionti: 20.3.2022
Paikkakunta: Vaasa

Alla on muutamia kysymyksiä, joihin haluamme sinun vastaavan.
Sähköpostiosoite *
Koulutuksen hinta
Soveltuvuusarvioinnin hinta 195€ (sis. alv 24%)
Koulutusmaksu 1505€ (sis. alv 24%). Koulutusmaksu sisältää koulutusliivin vuokran, verkko-oppimisalustan materiaalit ja tutkintotodistuksen.
Kurssikirjallisuus ei sisälly hintaan.
Tietoa koulutuksesta
Koira-avusteisen toiminnan koulutus (CAA, Canine-Assisted Activity)

Sosiaalinen työkoira on soveltuvuusarvioinnin läpäissyt ja sertifioitu koirakko, jonka toimenkuvaan kuuluu olla tukena, motivoida, rohkaista, aktivoida ja osallistaa työskentelyyn osallistuja/osallistujat. Vaikutukset ovat hyvät; tutkimukset osoittavat, että terapiakoirakon tapaaminen alentaa verenpainetta, vähentää kivun tunnetta ja stressiä. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä eläinavusteisen toiminnan hyvistä vaikutuksista. Koira työskentelee ohjaajansa kanssa, jossa ohjaaja on koiran tukena ja varmistaa, että koira tai osallistujat eivät altistu riskeille tai vaaroille. Koira-ohjaaja-tiimin tehtävänä on toteuttaa tapaamisia, joissa ei yleensä aseteta yksilöllisiä tavoitteita eikä interventiosta edellytetä dokumentointia. Koiran ohjaaja on myös aina vastuussa siitä, että koira on terve eikä koiralla ole sairauksia tai kipuja.
CAA:ssa eli koira-avusteisen toiminnan koulutuksessa koiraa ja ohjaajaa koulutetaan työskentelemään yli 13-vuotiaiden kanssa. Jotta koira-ohjaaja-tiimi voisi työskennellä myös alle 13-vuotiaiden lasten parissa, sen on läpäistävä erillinen soveltuvuusarviointi lasten kanssa ja täydennettävä osaamistaan lyhyellä, lapsityöskentelyyn erikoistuvalla täydennyskurssilla. Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään lasten parissa, tarjoamme tätä mahdollisuutta CAA-koulutuksen aikana tai pian sen jälkeen.

Esivaatimukset:
Koiralla on oltava hyvä perustottelevaisuus. Esimerkkejä koiralta edellytettävästä osaamisesta/taidoista on istuminen, paikalla istuminen, maahanmeno, paikalla makuu, hyvä hihnakäytös. Ohjaajalla on oltava myös tietokoneen käyttötaito sekä mahdollisuus tietokoneen käyttöön, sillä osa koulutuksen materiaalista löytyy verkko-oppimisalustalta.

Ennen koulutusta on toimitettava eläinlääkärintodistus, joka todistaa, että koira ei kärsi kivuista ja on terve.
Koulutuksen sisältö
6 kokopäivän koulutusta klo 9.00-16.00 (koko päivän koulutus tapahtuu kaksi päivää kerrallaan kolmena eri ajankohtana).
1 päivä sertifiointi
15 tuntia ympäristö/passiviteetti/sosiaaliharjoitusta
15 tuntia työelämään sijoitettua koulutusta/työharjoittelua
noin 150 tuntia koiran kouluttamista itsenäisesti (riippuen siitä miten paljon kokemusta sinulla on koirien kouluttamisesta)

Koulutus vaatii noin 10-20 tuntia opiskeluaikaa viikossa riippuen aiemmasta kokemuksesta koiran koulutuksesta.

Hyväksytyn tutkintotodistuksen saamiseksi koira-ohjaaja -tiimillä on oltava seuraava tietotaito

Koiran hyvinvointi ja terveys

- Koiria koskeva lainsäädäntö Suomessa
- Koira-avusteisen toiminnan perushygieniakäytäntöjen tuntemus
- Osaaminen toimia poikkeamien ja vahinkojen sattuessa

Koirien käyttäytyminen (etologia)

- Koiran lajityypillinen käyttäytymisen ja rotukohtaisten ominaisuuksien tuntemus
- Motivaation ja työkyvyn tuntemus yksilötasolla
- Osaaminen koirapelkojen ja aggression kohtaamisessa
- Eläinsuojelulaki
- Näkemys koiranpidon eettisistä asioista
- Eettiset näkökohdat työskennellessä koiran kanssa tiiminä
- Perustiedot koiran oppimisen teoriasta
- Koirien stressin tuntemus
- Tietämys ihmisen ja koiran välisestä viestinnästä

Koiran koulutus

- Tietämys koiran koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja dokumentoinnista.
- Tietämys oppimisteorioista ja eettisistä koulutusmenetelmistä.
- Tietämys jäsenneltyjen ja mielekkäiden tavoitteiden asettamisesta koiran koulutuksessa
- Tietämys koiran tukemisesta vuorovaikutuksessa kolmansien osapuolten kanssa.
- Tietämys käyttää palkitsemistekniikoita, jotka motivoivat koiraa yhteistyöhön.
- Tietämys koulutuksen mukauttamisesta koiran kyvyn ja tarpeiden mukaan.

Ihmisten terveys etiikka ja arvot

- Tietämys etiikasta ja arvomaailmasta
- Tietämys vaitiolovelvollisuudesta ja tietosuojasta
- Tietämys sairauksien ehkäisystä, infektioiden hallinnasta ja tartuntataudeista.
- Tietämys miten ottaa koira osaksi yritystoimintaan huomioiden ihmiset, infektioiden leviäminen, työturvallisuus, eläinallergiat ja eläinten hoito ja hyvinvointi

Ihmisten välinen viestintä, kommunikointi ja kohtaaminen koira-avusteisessa toiminnassa

- Tietämys koiran esittelemisestä kolmannelle osapuolelle herkällä ja kunnioittavalla tavalla.
- Tietämys yhteistyöstä eri alojen ammattiryhmien kanssa.
- Taidot työskennellä kunnioittavasti erityyppisissä ympäristöissä, kulttuureissa ja tilanteissa.
- Tietämys ihmisen ja koiran väliselle syvälle ja luottamukselliselle suhteelle tarvittavien olosuhteiden luomisesta.

Koira-ohjaaja -tiimin vaikutus osallistujiin

- Tiedot ja taidot yhdistää kaikki koulutuksen osat ja toteuttaa niitä käytännön koulutuksessa.
- Koira-avusteisen intervention toteuttaminen osallistujan riippumattomuuden, itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden perusteella.
- Koira-avusteisen intervention toteuttaminen ammattimaisella lähestymistavalla, eettisten näkemysten ja palkkioiden käyttöön perustuvalla koiran koulutuksella.
- Koira-avusteisen intervention toteuttaminen huomioiden perushygieniarutiinit ja infektioriskien ennaltaehkäisy

Työelämään sijoitettu harjoittelu

- Valmistuakseen hyväksytysti koulutuksesta, opiskelijan on osattava kuvailla tarkasti kurssin sisältöalueita. Opiskelijan tulee analyysien ja kuvausten avulla tuoda esiin kurssin keskeisiä osia ja miten nämä liittyvät toisiinsa.

Erityinen painoarvo
- Valmiudet suunnitella ja toteuttaa turvallinen koira-avusteinen interventio, jossa huomioidaan osallistujan tarpeet ja eettiset näkökohdat yhdistettynä asianmukaiseen eläinten hyvinvointiin
- Valmiudet suunnitella ja toteuttaa interventio ottaen huomioon tämänhetkiset hygieniakäytännöt sekä infektioriskit

Tietoa sinusta
Sukunimi *
Etunimi *
Soveltuvuusarviointi *
Required
Katuosoite *
Postinumero *
Paikkakunta *
Laskutusosoite *
Puhelinnumero (mielellään matkapuhelin, jotta voimme lähettää tarvittaessa tekstiviestin) *
Koiran nimi *
Koiran rotu *
Soveltuvuusarvioinnin ikärajoitus 1 vuotta
Koiran syntymäaika *
MM
/
DD
/
YYYY
Koiran omistaja
Jotta voimme antaa sinulle opastusta ja ohjeita, toivomme että vastaat seuraaviin kysymyksiin
Kerro, miksi haluat osallistua koulutukseen *
Millä toimialalla aiot tai haluaisit toimia *
Koska koira-avusteinen työskentely on ensisijaisesti ammatillista työtä ihmisten kanssa, haluaisimme, että kuvailisit ajatuksiasi tästä *
Koira-ohjaaja -tiimi
Mihin koulutuksiin tai kursseihin olet osallistunut koirasi kanssa? *
Millä menetelmillä olet palkinnut koiraasi? *
Oletko käyttänyt naksutinta tai muita palkkiomerkkejä koirasi kanssa? *
Onko koirallasi sairauksia tai allergioita? *
Onko koirallasi jokin lääkitys? Jos on, niin mitä lääkkeitä ja mihin tarkoitukseen. *
Onko koirasi rokotettu Suomen Kennellitton suositusten mukaisesti? https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/kennelliiton-rokotusmaaraykset *
Suhtautuuko koirasi ystävällisesti muita koiria kohtaan? *
Onko koirasi purrut toista koiraa? *
Onko koirasi koskaan reagoinut aggressiivisesti ihmistä kohtaan? Jos on, niin kerro tilanteesta *
Onko koirasi ääniarka? *
Reagoiko koirasi automaattioviin, hisseihin ym.?
Missä tilanteissa olet havainnut, että koirasi tuntee epämukavuutta tai stressiä?
Lisätietoja
Tämä koulutus sisältää työtä ja harjoittelua sekä lähiopiskeluviikonloppuina että itsenäisesti. Opinnot Suomen Terapiakoirakoulussa edellyttävät paljon aikaa, keskittymistä, suunnitelmallisuutta ja organisointia. Ymmärrätkö sinulta vaaditut resurssit, joita tarvitset sertifioituaksesi koira-avusteiseen työskentelyyn koira-ohjaaja -tiiminä? *
Olen lukenut ja ymmärtänyt yleiset ehdot
Lisätietoja tai kommentteja
Kiitos ilmoittautumisestasi! Olemme yhteydessä sinuun 2-3 viikkoa ennen soveltuvuusarviointia ja koulutuksen alkua.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska Terapihundskolan. Report Abuse