ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПИРОТА                                      2024 - 2034                                                            ИНИЦИЈАЛНА АНКЕТА


Поштоване грађанке и грађани,

На основу одлуке Скупштине града Пирота о изради нацрта Генералног урбанистичког плана Пирота (I бр. 06/14-4а/23 од 10.03.2023. године) почела је израда новог Генералног урбанистичког плана Пирота 2024-2034, дугорочног и стратешког плана просторног развоја Пирота.

Овом приликом вас позивамо да кроз Иницијалну анкету изразите своја мишљења, потребе, конструктивне предлоге и тиме допринесете формирању јасније слике друштвених потреба како би се што јасније дефинисао пут просторног развоја града по мери грађана.

Радни тим ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, као обрађивач планског документа, у Елаборату за рани јавни увид ће уградити резултате Иницијалне анкете и прикупљени радни материјал од важности за овај план.


Овом приликом се захваљујемо свима на доприносу и позивамо вас да наставимо јавни дијалог како би заједно дошли до најквалитетнијих планских решења.


Циљ ове анкете је прикупљање додатих, специфичних информација о квалитету живота у насељима нашег града, као и сагледавање ставова, мишљења грађана у односу на кључна питања развоја простора.

Ова анкета се састоји од три дела: 

  1. ОПШТИ ДЕО АНКЕТЕ, који садржи низ општих питања, која нама помажу у обради да идентификујемо заинтересоване групе грађана према месту становања;
  2. ЦЕНТРАЛНИ ДЕО АНКЕТЕ, који садржи низ питања, која се односе на квалитет живота у насељу у коме живите;
  3. ЗАКЉУЧНИ ДЕО АНКЕТЕ, који садржи низ питања која представљају синтезу и закључак целокупне анкете, завршне идеје и приоритете са питањима о стратешким развојним правцима.

За попуњавање ове анкете је потребно око 10 минута. Анкета је анонимна и ваше учешће је добровољно.

Резултати ове анкете биће јавно публиковани уз поштовање Закона о заштити личних података грађана.

Захваљујемо се на подршци и надамо се даљој конструктивној сарадњи. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more

Општи део анкете

            Молимо Вас да у овом делу анкете наведете неке информације о себи које ће помоћи да одговоре групишемо и анализирамо Ваше потребе према месту становања или другим критеријумима.

1.    Упишите име насеља, односно дела насеља у коме станујете:

*

2.    Kојој старосној групи припадате:

*
мање од 18
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 година и више
Row 1

3. Који степен образовања сте стекли до сада:

*
основна школа
средња школа
виша школа
факултет/мастер
последипломске студије
Row 1

4.    Колико чланова има у Вашем домаћинству:

*
1
2
3
4
5 и више
Row 1

5. Колико станова има у Вашем стамбеном објекту?

*
породична кућа - 1 стан
породична кућа са 2 стана
стамбени објекат са 2 - 4 стана
стамбени објекат са 5 - 8 станова
стамбена зграда са више од 8 станова
Row 1

Централни део анкете

                Овај део анкете садржи низ тема које се тичу квалитета живота у насељу у коме живите. Овај део анкете нам је веома важан јер само од Вас можемо да добијемо специфичне информације.

                С обзиром да је ова анкета намењена свим грађанима Пирота који живе у различитим насељима структура питања је конципирана тако да сваки грађанин/ка може одговорити и да истовремено добијемо упоредиве одговоре, као и информације о проблемима у различитим деловима града.

            Зато смо квалитет живота посматрали кроз кључне аспекте и критеријуме квалитета које у планирању тежимо да обезбедимо.

6. Како бисте описали квалитет стамбеног објекта у коме живите - изаберите тачност исказа:

Појашњење:

тачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне;

делимично тачно -  уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне до неке мере и да постоји још проблема које је потребно решити;

нетачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа незадовољне и упућује на проблеме које потребно решити. 

*
тачно
делимично тачно
нетачно
објекат је стабилан и у добром стању
објекат се редовно одржава
објекат има све потребне кућне инсталације
објекат има прозоре, зидове и кров који пружају добру изолацију
не постоје проблеми у редовном снабдевању пијаћом водом, струјом, одвођењем отпада
објекат је прикључен на градски канализациони систем

7. Која врста енергента се користи за грејање Вашег стамбеног објекта?

(могуће је заокружити више одговора)

*
енергана/централно грејање
угаљ
дрво
пелет
обновљиви извори енергије
струја
гас
друго
Row 1

8. Како бисте описали квалитет садржаја образовања и објеката културе у насељу - изаберите тачност исказа:

Појашњење:

тачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне;

делимично тачно -  уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне до неке мере и да постоји још проблема које је потребно решити;

нетачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа незадовољне и упућује на проблеме које потребно решити.

*
тачно
делимично тачно
нетачно
у насељу постоје адекватни и приступачни вртићи (државни/приватни), школски објекти
из насеља се веома лако стиже до постојећих вртића (државни/приватни), школских установа
у насељу постоје различити садржаји из области културе (галерија, позориште, биоскоп, библиотека и сл.)
из насеља се веома лако стиже до до значајних објеката културе

9. Ако сматрате да би у непосредној близини места становања било добро да постоји нека од установа образовања наведите која:

10. Како бисте оценили квалитет стања зеленила и стања животне средине у насељу - изаберите тачност исказа:

Појашњење:

тачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне;

делимично тачно -  уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне до неке мере и да постоји још проблема које је потребно решити;

нетачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа незадовољне и упућује на проблеме које потребно решити.

*
тачно
делимично тачно
нетачно
у насељу постоји довољно зелених површина
у насељу постоји довољан број дрвећа и дрвореда
у насељу има доста птица и других ситних животиња
контејнери за отпад су адекватно распоређени и има их довољно
у насељу нема загађивача
у насељу нема буке и ваздух је чист
отпадне воде (кишне и фекалне) се одводе у градску канализацију
у насељу постоји довољно парковских површина

11. Ако сматрате да у Вашем насељу постоје примери заузећа зелених површина на неадекватан начин (паркирање, одлагање отпада и сл.) наведите и како мислите да се тај проблем може решити:

12. Ако сматрате да у Вашем насељу постоје извори повишеног нивоа буке, загађења тла, ваздуха или вода (саобраћај, индустрија, угоститељство и сл.) молимо да их наведете:

13. Како бисте описали садржаје спортских и рекреативних садржаја у насељу - изаберите тачност исказа:

Појашњење:

тачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне;

делимично тачно -  уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне до неке мере и да постоји још проблема које је потребно решити;

нетачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа незадовољне и упућује на проблеме које потребно решити.

*
тачно
делимично тачно
нетачно
у насељу постоје објекти за спорт намењени свима
у насељу има доста спортско - рекреативних садржаја у склопу школе, парка итд.
у насељу има довољно адекватно опремљених отворених простора за спорт
у насељу има довољно уређених парковских и других простора за рекреацију и одмор

14. Ако сматрате да у Вашем насељу постоје примери заузећа спортских и рекреативних садржаја на неадекватан начин (паркирање, одлагање отпада и сл.) наведите и како мислите да се тај проблем може решити:

15. Како бисте описали квалитет услуга здравствене заштите у насељу - изаберите тачност исказа:

Појашњење:

тачно – уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне;

делимично тачно -  уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне до неке мере и да постоји још проблема које је потребно решити;

нетачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа незадовољне и упућује на проблеме које потребно решити.

*
тачно
делимично тачно
нетачно
у насељу или непосредној близини постоји државни дом здравља, амбуланта, лабораторија и сл.
државни дом здравља је довољно велики, до њега се лако стиже и добро је организован
у насељу или непосредној близини постоји приватни дом здравља, амбуланта, лабораторија и сл.
приватни дом здравља је довољно велики, до њега се лако стиже и добро је организован
цене у приватним установама здравствене заштите су приступачне и услуга је добра
у насељу постоје апотеке, центри за здравствено саветовање и сл.

16. Ако сматрате да у Вашем насељу услуге здравствене заштите нису адекватно организоване молимо Вас да наведете кључне проблеме:

17. Како бисте описали квалитет организације саобраћаја у насељу - изаберите тачност исказа:

Појашњење:

тачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне;

делимично тачно -  уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа задовољне до неке мере и да постоји још проблема које је потребно решити;

нетачно - уколико одаберете ову опцију говори да су ваше потребе у смислу исказа незадовољне и упућује на проблеме које потребно решити.

*
тачно
делимично тачно
нетачно
до насеља воде довољно широке саобраћајнице тако да нема гужви на прилазу
унутар насеља саобраћајнице су довољно широке и имају тротоаре
раскрснице су безбедне и добро регулисане
насеље има довољно адекватно организованих паркинга
насеље је адекватно повезано са другим деловима града

18. Колико аутомобила има Ваше домаћинство:

*
0
1
2
3 или више
Row 1

19. Да ли Ваше домаћинство поседује и друга возила?

(можете одабрати више понуђених одговора)

*
моторцикл
бицикл
електрични бицикл/ тротинет
ништа од понуђеног
Row 1

20. Где паркирате аутомобил/е Вашег домаћинства?

(можете одабрати више понуђених одговора)

*
у оквиру парцеле стамбеног објекта
у гаражи стамбеног објекта
на јавном паркингу у насељу
на улици у насељу
ништа од понуђеног
Row 1

21. Уколико свакодневно путујете изван свог насеља (до посла, школе и сл.) изаберите одговор који најбоље описује Вашу дневну рутину:

*
градски превоз
сопствени аутомобил
бицикл/тротинет
пешице
Row 1

Закључни део анкете

                  Овај део анкете садржи низ питања који представљају синтезу и закључак целокупне анкете, завршне идеје и приоритете са питањима о неким стратешким развојним идејама.

22. Имајући у виду све претходне аспекте у обзир молимо Вас да нам скренете пажњу на проблеме и недостатке простора у Вашем насељу које би требало кроз урбанистичке планове разрешити.

23. На основу претходног питања по вашем мишљењу предложите решење проблема или недостатка у Вашем насељу.

24. Узимајући све претходне аспекте у обзир како бисте оценили квалитет живота у Вашем насељу?
(1 - веома низак квалитет живота у насељу до 5 - веома висок квалитет живота у насељу)

*

25. У колико сматрате да постоји још важних тема, а које нисмо обухватили предходним питањима или имате неке друге конструктивне идеје молимо Вас да их напишете:

Хвала на издвојеном времену!

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy