ใบรับสมัครออนไลน์เข้าเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 2563
208 ถนนท้ายวัง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 222 4871 ในวันเวลาราชการติดตามรับข้อมูลข่าวสาร : www.phratumnuk.ac.th
หมายเหตุ : ให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่น ในวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดในครั้งต่อไป เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย
***หลักฐานใช้สมัคร
- หลักฐานการสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที6 หรือใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียน
- สำเนาผลสอบ o-net (เฉพาะนักเรียนจบประถมศึกษาปีที6 )
- ทะเบียนบ้านนักเรียนตัวจริงหรือภาพ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2รูป
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
เลข 13 หลักบนบัตรประชาชนของนักเรียน ตัวอย่าง 0-1234-56789-01-2
Your answer
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนักเรียน ตัวอย่าง เลขที่..หมู่ที่..ซอย...ถนน..ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...จังหวัด....
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน ตัวอย่าง เลขที่..หมู่ที่..ซอย...ถนน..ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...จังหวัด....
Your answer
จบการศึกษาจากโรงเรียน *
ตัวอย่าง ชื่อโรงเรียน.....ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...จังหวัด....
Your answer
ผลการศึกษาจบประถมศึกษาปีที่ 6 *
Your answer
ผลสอบ o-net *
เฉพาะนักเรียนจบ ประถมศึกษาปีที่ 6
Your answer
ชื่อ - นามสกุล-เบอร์โทรศัพท์ (บิดา) *
ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - ) ตัวอย่าง นายยอดเยียม ใจดี 082-123-4567
Your answer
อาชีพ (บิดา) *
ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - )
Your answer
ชื่อ - สกุล-เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) *
ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - ) ตัวอย่าง นางโอบอ้อม ใจดี 082-123-4567
Your answer
อาชีพ (มารดา) *
ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - )
Your answer
ชื่อ - สกุล-เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) *
ผู้ปกครอง คือ บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยหรือผู้ดูแลนักเรียน ตัวอย่าง นางเมตตา ใจดี 082-123-4567
Your answer
อาชีพ (ผู้ปกครอง) *
ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - )
Your answer
ผู้กรอกข้อมูล *
ถ้าเลือกคำตอบเป็น " อื่นๆ " ขอความกรุณาใส่ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อทางโรงเรียนจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy